Verlenging De Punt

Gemeente Langedijk werkt al langere tijd aan het verkeers- en vervoerbeleid in Langedijk. Onderdeel van het Verkeer en Vervoerplan is het project ‘Verlenging van De Punt’. De nieuwe weg verbetert de algehele doorstroming en ontsluiting van Langedijk-Zuid.

Het college van Langedijk heeft op dinsdag 22 juni ingestemd met het voorlopig ontwerp (PDF 1,43 MB) dat gemaakt is door ingenieursbureau Sweco.

Door De Punt te verlengen ontstaat een duurzame en veilige gebiedsontsluitingsweg voor auto- en fietsverkeer tussen De Punt en de Nauertogt. Ook zorgt de verlenging voor een betere bereikbaarheid van bedrijventerrein Zuiderdel en Sint Pancras. Door een snellere en kortere route naar de N245 wordt de route tussen de Nauertogt en de Westelijke Randweg en de rotonde bij Winkelcentrum Broekerveiling ontlast.

Bestemmingsplan en vervolg

Inmiddels is ook de bestemmingsprocedure gestart. Het ontwerp bestemmingsplan is in juni ter visie gelegd. Naar verwachting neemt de gemeenteraad in november van dit jaar een besluit over het bestemmingsplan. Begin 2022 zal dan de voorbereiding starten voor de uitvoering. De weg wordt dan in 2023 aangelegd.

De voorlopige planning

16 juni – 28 juli Ontwerp bestemmingsplan ter visie
Oktober – november Besluitvorming bestemmingsplan college en gemeenteraad
December – januari 2022 Beroepstermijn bestemmingsplan
Januari – december 2022 Opstellen bestek en aanbesteding
Januari 2023 Start realisatie, communicatie over uitvoering
September 2023 Oplevering