Verbetering verkeerssituatie Sint Pancras

Een veilige en goede verkeerssituatie in Sint Pancras is van groot belang. Die verkeerssituatie is al jaren een veelbesproken onderwerp. In september is een start gemaakt om samen met u en uw kennis en ervaring van het verkeer in Sint Pancras naar oplossingen te zoeken.

Een veilige en goede verkeerssituatie in Sint Pancras is van groot belang. Die verkeerssituatie is al jaren een veelbesproken onderwerp. In september is een start gemaakt om samen met u en uw kennis en ervaring van het verkeer in Sint Pancras naar oplossingen te zoeken. Ingenieursbureau Sweco heeft uw inbreng vertaald in voorstellen.

Wij vragen u te reageren op de voorstellen die Sweco presenteert. Daar bieden we meerdere mogelijkheden voor.

Uw mening

Vanaf 7 januari tot en met 29 januari 2021 zijn alle voorstellen hier digitaal (pdf, 412 kb) te bekijken. De voorstellen zijn voorzien van een korte toelichting. Wij zijn benieuwd wat u van de voorstellen vindt, wat er nog beter aan kan en welke aandachtspunt u ons wilt meegeven.

Presentatie verkeersoplossingen Sint Pancras door Sweco

U bent van harte uitgenodigd om op donderdag 14 januari 2021 (19.30 uur – 22.00) met elkaar van gedachten te wisselen over de oplossingen die Sweco, op basis van uw inbreng, heeft opgesteld. Vanwege de maatregelen rondom COVID-19 / Corona is er gekozen om deze bijeenkomst digitaal te laten verlopen. U kunt zich hiervoor aanmelden. Dit kan door uiterlijk 12 januari 2021 een mail te sturen aan Petra van der Aart (p.vanderaart@heerhugowaard.nl). U ontvangt op 14 januari 2021 dan de toegangsgegevens voor de bijeenkomst.

Reageren op de voorstellen

Op een speciale website kunt u reageren op de voorstellen. U kunt die bereiken door op deze link (https://argu.co/langedijk/tokens/XVCMJE34) te klikken.

Hier kunt u een handleiding (pdf, 277 kb) voor het gebruik van de site downloaden. Wij raden u aan deze van tevoren door te nemen. Als u verder vragen heeft over het gebruik van de website kunt u telefonisch contact opnemen met Harry Mars van de gemeente via 0226 - 334433 of een mail sturen naar: VerkeerSintPancras@gemeentelangedijk.nl.

Liever niet digitaal reageren?

De voorstellen worden ook gepresenteerd op de ramen van Dorpshuis De Geist, Vinkenlaan 7. U kunt daar ontwerpen voor verkeerssituaties bekijken. Wij zijn nieuwsgierig naar uw aanvullingen, aandachtspunten en verbeteringen. U kunt uw reactie met een mail te sturen aan VerkeerSintPancras@gemeentelangedijk.nl. U kunt ook een brief sturen aan Gemeente Langedijk, t.a.v. de heer M. Koning, Postbus 15, 1723 ZG Noord-Scharwoude.

Wat gebeurt er met uw reacties?

Uw suggesties en ideeën voor het verbeteren van de voorstellen vormen het sluitstuk van het participatieproces tot nu toe. Uw reactie neemt ingenieursbureau Sweco mee in de afronding van de rapportage . Sweco rondt de rapportage in februari 2021 af. Het college van Burgemeester en Wethouders besluit in maart over de voorstellen.

Wij zijn erg benieuwd naar de opbrengst uit het participatieproces en de voorstellen die Sweco heeft opgesteld. Maar bovenal zijn wij nieuwsgierig naar uw reactie op de voorstellen om de verkeerssituatie in Sint Pancras te verbeteren.

Welke stappen zijn er tot nu toe gezet?

In juni en juli 2019 heeft de gemeente een verkeersonderzoek laten uitvoeren. Een belangrijk onderdeel hiervan was een onderzoek naar de verkeersafwikkeling in Sint Pancras. Op 24 september 2020 zijn de uitkomsten van het onderzoek naar de verkeersafwikkeling in Sint Pancras gepresenteerd.

Meer informatie over de 24ste:

De belangrijkste conclusie uit het onderzoek was dat veel autoverkeer in het dorp ook een relatie heeft met Sint Pancras. Automobilisten wonen of werken er, brengen en halen kinderen van school of bezoeken familie of vrienden en doen boodschappen.

Met deze kennis is er op 22 oktober 2020 een eerste bijeenkomst geweest Iedereen uit Sint Pancras kon hier met elkaar van gedachten wisselen over de verkeerssituatie en oplossingsrichtingen. Met een groep van achttien inwoners heeft Sweco vervolgens verder gesproken over de verkeersstructuur voor fietsers en autoverkeer. Op twee bijeenkomsten, op 12 november en 17 december 2020, heeft deze groep ontwerpvoorstellen besproken. Deze voorstellen zal Sweco op 14 januari presenteren.