Revitalisering terrein SV Vrone (Sint Pancras)

Het bestaande complex van SV Vrone is verouderd en hoognodig aan vernieuwing toe. Om dit financieel mogelijk te maken moet een zodanige herschikking van de velden plaatsvinden, dat er ruimte ontstaat voor woningbouw. De opbrengsten van de woningbouw zijn (gedeeltelijke) dekking voor de renovatie van het complex, te weten de aanleg van nieuwe velden en de bouw van een nieuw clubgebouw. Hierin worden de kantine, de kleedkamers en de bestuurskamer gehuisvest.

Met de woningbouw wordt tevens tegemoetgekomen aan volkshuisvestelijke doelen van de gemeente. Ook willen wij het bestaande parkeerprobleem oplossen. In maart heeft de gemeenteraad een aantal kaders vastgelegd waarbinnen de gemeente, de SV Vrone en de omwonenden tot een ontwerp kan komen voor het nieuwe complex, inclusief de woningbouw.

Vervolg

Nu volgt de fase waarin de plannen, in nauw overleg tussen gemeente, omwonenden en SV Vrone, verder worden uitgewerkt en uiteindelijk weer voorgelegd aan de gemeenteraad. Ondertussen hebben er 3 bijeenkomsten reeds plaatsgevonden:

Informatiebijeenkomsten

Bekijk hier documenten met betrekking tot de bijeenkomsten die inmiddels plaats hebben gevonden.

Informatiebijeenkomst 20 mei 2021

Informatiebijeenkomst 24 juni 2021

Informatiebijeenkomst 3 juli 2021

Reactie van omwonenden op het Revitaliseringsplan van Vrone

Raad 23 maart 2021

Bekijk hier de documenten met betrekking tot de gemeenteraadsvergadering van 23 maart 2021.

 

Meer informatie

Bekijk hieronder verschillende documenten, waaronder het bestemmingsplan, stedenbouwkundige schetsen en de kwaliteitsnormen. Heeft u vragen? Neem dan contact op met Erik Lamfers, via telefoonnummer 0226 - 33 44 33.

Documenten