Reconstructie Nauertogt

De gemeente Langedijk is begin 2020 begonnen met het voorbereiden van het project Reconstructie Nauertogt fase 2. Het project Reconstructie Nauertogt fase 2 wordt uitgevoerd om de verkeersveiligheid op het wegvak te verbeteren.

Over het project

Het bestaande fietspad aan de noordzijde van de Nauertogt wordt verplaatst naar de zuidzijde. Om ruimte te maken in het huidige profiel wordt daarom de huidige rijbaan van de Nauertogt verplaatst naar het noorden. Foto links toont de huidige situatie, foto rechts de toekomstige. 

Huidig profiel projectgebied NauertogtToekomstig profiel projectgebied Nauertogt

Locatie project

Het projectgebied Nauertogt fase 2 ligt tussen de Kanaaldijk en de Dijk- en Waardpad in Koedijk.

Planning project

Op dit moment zijn we nog druk bezig met de voorbereiding bezig. Het project Nauertogt fase 2 zal in 2021 gereed zijn.

Filmpje toekomstige situatie Nauertogt

Op 27 augustus 2020 is door de gemeente in Koedijk een bijeenkomst over de reconstructie van de Nauertogt en de en herinrichting Achtergraft georganiseerd. Op de avond is een film getoond zodat de aanwezigen een beeld kregen van hoe de weg eruit gaat zien. Bekijk het filmpje hieronder.

Filmpje toekomstige situatie Nauertogt

Terugblik informatieavond 27 augustus

Tijdens de informatieavond hebben bewoners vragen gesteld en aandachtspunten benoemd over de reconsructie Nauertogt. Deze vragen / aandachtstpunten en de reactie van de gemeente daarop leest u op deze pagina