‘Groot denken, klein doen’ centraal tijdens tweede ronde Watertafels

Onder het motto: ‘Groot denken, klein doen’ deden ondernemers, organisaties, deskundigen en andere overheden op woensdagavond 14 september 2016 mee aan watertafels in De Binding.

Gemeente Langedijk werkt aan de visie ‘Langedijk ontwikkelt met water’. In die visie staat het water centraal en wordt het verbonden met andere aspecten die voor Langedijk belangrijk zijn: cultuurhistorie, economie, duurzaamheid, waterkwaliteit, waterveiligheid, recreatie en toerisme en aantrekkelijke openbare ruimte. Er liggen kansen om het water meer en beter te gebruiken.

Welke projecten, acties en initiatieven kunnen bijdragen aan ‘Langedijk ontwikkelt met water’ wordt beschreven in een uitvoeringsprogramma dat bij de visie verschijnt. Om tot een goede opsomming te komen, ging de gemeente tijdens de watertafels in gesprek met ondernemers en vertegenwoordigers van organisaties die betrokken of deskundig zijn op dit onderwerp. Daarbij was aandacht voor groot denken. Maar de focus lag vooral op klein doen, op dat wat we nu al of binnenkort met elkaar kunnen bereiken.

De Watertafels waren ingedeeld in vijf gebieden:
1. Oudkarspel
2. Noord- en Zuid-Scharwoude
3. Broek op Langedijk
4. Sint Pancras, Geestmerambacht en Koedijk
5. Langedijk op de kaart. Ontwikkeling van het merk Langedijk.

De opbrengst van deze Watertafels is per gebied samengebracht in een verslag en wordt verwerkt in het uitvoeringsprogramma.