"Water is het DNA van Langedijk"

Watertafels zorgen voor synergie.
Water spreekt mensen enorm aan, zo bleek tijdens de Watertafels die gemeente Langedijk organiseerde op 2 juni. Tijdens deze bijeenkomst werd aan de hand van vijf thema’s met organisaties en deskundigen gebrainstormd over de kansen om te ontwikkelen met water.

Voor de Watertafels waren veertig organisaties uitgenodigd, waaronder Stichting Langedijk Waterrijk, de Vogelbescherming, het Hoogheemraadschap, stichting Veldzorg en het Museum BroekerVeiling. “Er was sprake van een grote opkomst”, zegt Marianne Zeedijk, projectleider bij de gemeente Langedijk. “Water is echt een onderwerp dat leeft. We hebben met elkaar gebrainstormd over de ambities voor 2030. Dan kun je denken aan de betekenis die water kan hebben voor versterking van de cultuurhistorie, toerisme, recreatie, duurzaamheid en de lokale economie. Voor iedere organisatie heeft water een eigen betekenis.” Uiteraard kunnen belangen botsen, aldus Zeedijk. “Bijvoorbeeld als het gaat om natuurbehoud en versterking van het toerisme. Maar we zijn vooral op zoek gegaan naar synergie. Zo zijn er talloze mogelijkheden van duurzaam toerisme. Dus als we investeren in een gebied, kan dat meerdere doelen dienen.” Als voorbeeld noemt ze het havengebied. “Dat is nu geen uitnodigende plek. Er zijn weinig voorzieningen en de ruimtelijke kwaliteit is laag. Maar het havengebied kan het visitekaartje van Langedijk zijn, waar niet alleen toeristen, maar ook bewoners van kunnen genieten.”

Vier gebieden
Tijdens de eerste bijeenkomst hebben de deelnemers de ambities en kansen besproken. In de volgende bijeenkomst wordt ingegaan op de vraag hoe we deze gezamenlijk kunnen bereiken. Zeedijk: “Volgende keer nemen we vier gebieden op de waterkaart van Langedijk onder de loep. We gaan per gebied bekijken wat we willen bereiken, hoe we dat kunnen doen en wie hierin het voortouw kan nemen. We zoeken als gemeente naar partners, met wie we samen onze ambities kunnen verwezenlijken.” De uitkomsten van de tweede avond worden meegenomen in het uitvoeringsprogramma dat hoort bij de visie ‘Langedijk ontwikkelt met water’.