Visie ‘Langedijk ontwikkelt met water’ vastgesteld

De gemeenteraad heeft op 4 juli 2017 de visie ‘Langedijk ontwikkelt met water’ vastgesteld.

Verschillende fracties spraken voorafgaand aan de vaststelling hun complimenten uit voor de manier waarop de visie tot stand is gekomen. Vele inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van overheden, organisaties, verenigingen en stichtingen hebben meegedaan bij het opstellen van de visie. Er is flink mee gedacht en mee gedroomd, er zijn ideeën ingebracht en initiatieven werden zichtbaar. Het resultaat is een visie die de wethouder met trots kon presenteren. “Trots maak ik u bekend met de visie ‘Langedijk ontwikkelt met water’. Trots kan Langedijk zijn op wat er allemaal al voor moois is. Maar ook trots omdat we met deze visie het water ‘als goud voor de toekomst’ hebben ontdekt en ruimte bieden voor samenhangende maatschappelijke en economische ontwikkelingen. En ik ben vooral trots omdat deze visie met de gemeenschap, voor de gemeenschap van Langedijk is gemaakt.”


Bekijk documenten

Bij de visie horen een Actie- en projectenlijst en een Ontwikkelingsperspectief. Het Ontwikkelingsperspectief ging vooraf aan de visie. In dit document zijn beleidsstukken, trens en ontwikkelingen op lokaal, regionaal, provinciaal en nationaal niveau in beeld gebracht. De actie- en projectenlijst is een opsomming van welke acties en projecten nodig zijn om de doelstelling van de visie te bereiken. De komende tijd worden de projecten verder beschreven en uitgewerkt. In afstemming met college en raad worden ze tot uitvoering gebracht.

Vragen?

Heeft u ideeën of vragen over het vervolg? Neem dan contact op met de programmaleider via het algemene telefoonnummer van de gemeente Langedijk.