Symposium ‘Langedijk ontwikkelt met water’ (Koolsail 2015)

De zon schijnt en het water is rustig. Met akkerschuiten (het is tenslotte Koolsail 2015) varen de deelnemers naar de tent waarin het symposium 'Langedijk ontwikkelt met water' plaatsvindt. Het is even onthaasten, maar vooral beleven. Ervaren hoe mooi het water en omgeving van Langedijk is en hoe indrukwekkend de ontstaansgeschiedenis en het agrarisch verleden. Het schept de contouren van de rest van de middag.

Langedijk wil haar unieke waterrijke karakter versterken en benutten. Historische vaarverbindingen zijn bij de ruilverkavelingen in de jaren ’70 van de vorige eeuw verloren gegaan. Herstel van die vaarverbindingen is een grote wens van gemeentebestuur èn inwoners. Maar dat kost veel geld. De eerste verbinding die men zou willen herstellen, is de Achterburggracht in Noord- en Zuid-Scharwoude. Deze verbinding is niet meer aangesloten op het overige vaarwater in Langedijk. Het is mogelijk een omleiding te maken door op drie locaties bruggen aan te leggen in wegen. De kosten daarvan zijn berekend op € 2,1 miljoen. Tijdens het symposium onderzochten de deelnemers met elkaar of er mogelijkheden zijn om dit te realiseren.

Het symposium overtrof onze verwachting en zal ongetwijfeld leiden tot een vervolgtraject met een uitkomst waar we graag naar uitkijken. Tijdens de bijeenkomst hebben zich al enkele organisaties en betrokkenen gemeld die graag een vervolg geven aan een doorvaarbare van de Achterburggracht in Noord- en Zuid-Scharwoude.

Bekijk hier: