De Nieuwe Veiling, Noord-Scharwoude

Het voormalige veilingterrein De Wuyver in Noord-Scharwoude verandert. De oude bedrijfsgebouwen hebben in 2010 plaats gemaakt voor toekomstige woningbouw: een nieuwe woonwijk met voornamelijk eengezinswoningen en appartementen voor verschillende doelgroepen. Er is plaats voor starters, doorstromers en senioren. De nieuwbouwlocatie van de Nieuwe Veiling beslaat een terrein van circa tien hectare.

De locatie

De nieuwbouwlocatie is in het bestaande dorp gelegen, op de plek van de vroegere groenteveiling in Noord-Scharwoude. Het gebied wordt ontsloten door de Oranjestraat, de Veilingweg, de Juliana van Stolbergstraat en de Oostelijke Randweg. Nabij ligt de provinciale weg N504.

De veiling heeft haar oorspronkelijke functie verloren en wordt al jaren niet meer gebruikt. Samen met enkele bedrijfsgebouwen van het aangrenzende bedrijventerrein De Wuyver, verandert het gebied nu in een aantrekkelijke woonwijk. Om de sfeer van de voormalige veiling te bewaren, is gekozen de oude loswal, die gedeeltelijk nog in haar oorspronkelijke staat aanwezig is, op te nemen in het stedenbouwkundig plan. Het behoud van cultuurhistorische elementen (renovatie loswal, herbestemmen karakteristieke pand ‘de 3 bogen’) en het dorpse karakter van de nieuwe woonwijk, zorgen er voor dat de identiteit van de plek wordt versterkt.

In 2015 is de Welkoop verplaatst naar een nieuw pand aan de Oostelijke Randweg. De oude winkel is inmiddels gesloopt en maakt plaats voor woningbouw.

Verkoop

In 2014 is BDP gestart met de verkoop van 24 woningen in de eerste fase, gelegen in het zuidwestelijke deel van het plangebied. Inmiddels zijn alle woningen opgeleverd en verkocht. Begin 2016 is gestart met de bouw van de tweede fase van 25 woningen door aannemer Kuin. Eind 2016 zullen deze woningen worden opgeleverd. De verkoop van de derde fase loopt op dit moment. De inschrijving voor belangstellenden is online geopend via de projectwebsite. De vierde fase is inmiddels in voorbereiding.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeentelijke projectleider dhr. J. de Boer via 0226-334433 of kijken op http://www.hetveilingterreinverandert.nl/.
Op het gemeentehuis is tevens een maquette te bekijken van het toekomstig gebied.


Woningen

Kijk op http://www.langedijk-nieuwbouw.nl/
Woningverkoop: BDP, de heer Henk van de Grootevheen, (023) 5306638.
Plan Veilingterrein: Gemeente Langedijk, de heer Jasper de Boer 0226-334433.