Kanaalpark

Langedijk en Heerhugowaard zijn vanaf 1 januari 2022 samen de nieuwe gemeente Dijk en Waard. Waar het kanaal Alkmaar – Omval – Kolhorn nu de grens tussen beide gemeenten vormt, ligt het kanaal straks in het geografische hart van Dijk en Waard. Dat biedt een unieke aanleiding om het gebied grenzeloos aan elkaar te smeden.

Een verbindend geheel

In het gebied rondom het kanaal komen plannen, ideeën en ontwikkelingen samen. Denk aan het Stationsgebied, Westpoort, Stadshart, Westdijk, toekomst voor het Museum BroekerVeiling, Havengebied Broek op Langedijk en het Oosterdelgebied. Een verbindend geheel waar handelsroutes elkaar vroeger kruisten. Een gebied waar geschiedenis ligt. Een gebied dat iets zegt over de identiteit van gemeente Langedijk en gemeente Heerhugowaard.

Gebiedsvisie

Met ‘Grenzeloos Dijk en Waard, opmaat naar een gebiedsvisie (Kanaalpark)’ willen de fuserende gemeenten samenhang brengen tussen alle ontwikkelingen in het hart van de nieuwe gemeente. Het centrale gebied dat verbindt. Een gebiedsvisie is een stip op de horizon. Het concept leest u hieronder.

Kom met uw verhaal

De gemeente vraagt inwoners om samen invulling te geven aan deze ‘stip op de horizon’. Heeft u een verhaal, idee of activiteit dat past in dit gebied? Dan willen we dat graag horen, zien of lezen. Laat u inspireren door de verhalen en onderwerpen:

  • Verbinding
  • Water
  • Groen
  • Ontmoeting
  • Recreatie (wandelen, fietsen, sport, ontspanning)
  • Energie opwekken en opdoen
  • Karakteristieke punten

Bijeenkomsten 18 november en 6 december

Om de gebiedsvisie samen meer vorm, inhoud en betekenis te geven, zoeken wij mensen met verhalen over dit gebied. Mensen met plannen of acties die aansluiten bij de eerder genoemde onderwerpen (verhaallijnen).

Hierover worden digitale bijeenkomsten via het programma Zoom gehouden op:

  • Donderdag 18 november van 19.30 tot 21.30 uur
  • Maandag 6 december (vervolg)bijeenkomst van 19.30 tot 21.30 uur

Op 18 november staan de uitwisseling van verhalen en ideeën centraal. Op 6 december kijken we naar de opbrengsten om vervolgens tops (wat vindt u goed aan dit idee) en tips (wat kan beter) toe te voegen.

Centrale vraag

Tijdens de bijeenkomsten staat de vraag centraal: Met de visie ‘Grenzeloos Dijk en Waard opmaat naar de gebiedsvisie (Kanaalpark)’ wordt een stip op de horizon gezet en hoe kunnen we die met elkaar vertalen naar een programma of actielijst voor de komende jaren?

Online programma 

Naast Zoom maken wij gebruik van een online programma om met elkaar in kleine gespreksgroepen te praten over onder andere de verhaallijnen.

Zoom en het online programma werken het beste via een laptop of een computer en zijn minder geschikt voor een tablet of telefoon. 

Vragen?

Heeft u vragen over het project ‘Grenzeloos Dijk en Waard, opmaat naar een gebiedsvisie (Kanaalpark)’. Stuur ons dan een bericht per e-mail.