Gebiedsvisie 'Lang leve 't lint'

Langedijk wil ook in de toekomst haar voorzieningenniveau op peil houden. Een goed en breed aanbod maakt het wonen in Langedijk aantrekkelijk. De detailhandelsvisie (december 2011) geeft aan dat er in Langedijk ruimte is voor een dorpscentrum. In juli 2012 heeft de raad van Langedijk gekozen voor het scenario met een winkelgebied in het lint van Noord- én Zuid-Scharwoude. De gebiedsvisie onderzoekt de mogelijkheden voor versterking van dit deel van het vitale lint, waar het gezellig wonen, werken én winkelen is.

In 2013 is de concept-gebiedsvisie Noord- en Zuid-Scharwoude gepresenteerd tijdens een informatieavond. Verschillende ondernemers vertelden welke initiatieven zij hebben genomen om het lint te verlevendigen. Wethouder Jan Piet Beers: “Heel bijzonder wat er in korte tijd is gebeurd. Al tijdens de eerste bijeenkomst werd duidelijk dat ondernemers en inwoners het lint in Noord- en Zuid-Scharwoude als één gebied zien, met één beeld en één uitstraling. Die lijn hebben we als college en raad direct overgenomen. Vervolgens hebben we in interactieve bijeenkomsten gezamenlijk tientallen kansrijke ideeën verzameld, die de basis vormen van de Gebiedsvisie Noord- en Zuid-Scharwoude.” Beers benadrukte dat het hierbij om een nieuwe manier van werken van gaat, waarbij de gemeente een faciliterende rol op zich neemt. “Het gaat om uw input en initiatieven. En ik hoorde dat er al veel leuke plannen zijn.”
 

Samenwerking

De concept-gebiedsvisie geeft de kaders aan van toekomstige ontwikkelingen. In de visie wordt ingezet op vier thema’s:

  • Een dorps,
  • Gastvrij,
  • Ondernemend,
  • ‘Groen en blauw’ lint.

Het is de bedoeling dat initiatieven bijdragen aan versterking van minimaal één van de thema’s. En samenwerking met anderen staat daarbij voorop. Inmiddels hebben al verschillende mensen initiatieven ontplooid.
 

Status

Op 17 december 2013 is de concept-gebiedsvisie vastgesteld door de gemeenteraad.
Bekijk de pdf Gebiedsvisie 'Lang leve 't lint'.