Daalmeerpad

Het Daalmeerpad is een belangrijke fietsverbinding tussen Langedijk en Alkmaar. Zowel schoolgaande jeugd als recreatieve fietsers maken dagelijks gebruik van dit pad. Om de doorvaarbaarheid van het gebied rond het Daalmeerpad te verbeteren en de riolering te vervangen wordt het Daalmeerpad van begin november 2020 tot half juni 2021 afgesloten. Op deze pagina houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen rond dit project.

Langedijk Ontwikkelt met Water

Het pad maakt onderdeel uit van het project Langedijk Ontwikkelt met Water. Het project heeft als doel de doorvaarbaarheid van Langedijk te verbeteren. Om de waterverbinding mogelijk te maken is het nodig om een brug aan te leggen in dit pad. Hierdoor ontstaat een prachtige doorgaande vaarroute richting het Twuyvermeer.

Riolering en bestrating

Omdat de riolering in het projectgebied vervangen moest worden kan dit nu in één keer meegenomen worden. Ook wordt de bestrating van het pad vernieuwd.

Informatiebijeenkomst: bewoners praten mee

Op 21 oktober organiseerde de gemeente een online informatiebijeenkomst. Bewoners en betrokkenen kregen daarbij de gelegenheid te praten over dit project. De ideeen en suggesties van de aanwezigen worden meegenomen in de plannen en werkzaamheden.

Planning project Daalmeerpad

November:

  • Start vervanging riolering Benedenweg/Daalmeerpad
  • Start verwijderen oude bestrating Daalmeerpad

Januari 2021:

  • Start werkzaamheden nieuwe doorvaarbare brug
  • Nieuwe waterleiding aansluiten (week 1)
  • Werkzaamheden aan elektra- en gasinstallatie (week 2)
  • Inrichting werkterrein (week 3)

Juni 2021:

  • Werkzaamheden aan de nieuwe doorvaarbare brug afgerond

Omleiding

Tijdens de werkzaamheden aan dit project wordt het fietsverkeer omgeleid. Informatie hierover vindt u op de pagina Werk aan de weg.

Prestentatie toekomst Daalmeerpad 

Bent u benieuwd hoe het Daalmeerpad er straks uitziet met de nieuwe brug? Bekijk onderstaande presentatie.

Tekening doorvaarbare brug Daalmeerpad