Daalmeerpad

Het Daalmeerpad is een belangrijke fietsverbinding tussen Langedijk en Alkmaar. Zowel schoolgaande jeugd als recreatieve fietsers maken dagelijks gebruik van dit pad. Om de doorvaarbaarheid van het gebied rond het Daalmeerpad te verbeteren en de riolering te vervangen, wordt het Daalmeerpad afgesloten van november 2020 tot half juni 2021. Op deze pagina houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen rond dit project.

Langedijk Ontwikkelt met Water

Het Daalmeerpad maakt onderdeel uit van het project Langedijk Ontwikkelt met Water. Dit project heeft als doel om de doorvaarbaarheid van Langedijk te verbeteren. Om de waterverbinding mogelijk te maken, is het nodig om een brug aan te leggen in dit pad. Hierdoor ontstaat een prachtige doorgaande vaarroute richting het Twuyvermeer.

Riolering en bestrating

Omdat de riolering in het projectgebied vervangen moest worden, kan dit in het project worden meegenomen. Ook wordt de bestrating van het pad vernieuwd.

Online informatiebijeenkomst

Op 21 oktober organiseerde de gemeente een online informatiebijeenkomst. Bewoners en betrokkenen kregen daarbij de gelegenheid te praten over dit project. De ideeën en suggesties van de aanwezigen worden meegenomen in de plannen en werkzaamheden.

Planning

November
 • Start vervanging riolering Benedenweg/Daalmeerpad
 • Start verwijderen oude bestrating Daalmeerpad
Januari
 • Start werkzaamheden nieuwe doorvaarbare brug
 • Nieuwe waterleiding aansluiten (week 1)
 • Werkzaamheden aan elektra- en gasinstallatie (week 2)
 • Inrichting werkterrein (week 3)
 • Aanbrengen van de damwanden
Februari
 • Plaatsen van de beschoeiing
 • Voorbereidingen bouw van de landhoofden
 • Storten van beton
Juni
 • Werkzaamheden aan de nieuwe doorvaarbare brug afgerond

Omleiding

Tijdens de werkzaamheden aan dit project wordt het fietsverkeer omgeleid. Informatie hierover vindt u op de pagina Werk aan de weg.

Presentatie toekomst Daalmeerpad 

Bent u benieuwd hoe het Daalmeerpad er straks uitziet met de nieuwe brug? Klik op de onderstaande afbeelding om de presentatie te openen.

Tekening doorvaarbare brug Daalmeerpad

Klik op de afbeelding om de Powerpoint-presentatie (Pptx, 2.1 MB) te openen.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over de werkzaamheden? Hiervoor kunt u onze toezichthouder Stean Gerards benaderen. Hij is bereikbaar via het Klant- en Contactcentrum, met telefoonnummer 0226 – 334433.

Daarnaast is er wekelijks een inloopuurtje op woensdag, tussen 13:00 en 14:00 uur. Hier kunt uw vragen stellen of gewoon even bijpraten. We zijn aanwezig in de directiekeet. Koffie en thee staan voor u klaar. Uiteraard houden we rekening met de coronaregels.