Buitengebied

De komende twee jaar werkt de gemeente Langedijk aan een nieuw bestemmingsplan Buitengebied. Een bestemmingsplan gaat 10 jaar mee. De gemeente heeft de afgelopen jaren de verouderde bestemmingsplannen voor de woonkernen en bestaande bedrijventerreinen geactualiseerd. Nu is het buitengebied aan de beurt. Eind 2017 moet het plan klaar zijn.

 • Inleiding

  Buitengebied-akker Het buitengebied omvat het gehele grondgebied van de gemeente Langedijk, met uitzondering van de woonkernen en de bestaande bedrijventerreinen. Het nieuw op te stellen bestemmingsplan biedt ruimte voor ontwikkeling.

 • Bestemmingsplan Buitengebied

  Buitengebied-bestemmingspla Ideeën vanuit de samenleving vormen basis voor nieuw bestemmingsplan Buitengebied.

 • Inventarisatie

  inventarisatie Voordat de gemeente het bestemmingsplan opstelt, wil de gemeente de huidige situatie goed in beeld brengen. Op basis van bij de gemeente bekende gegevens, zijn een inventarisatiekaart en -document gemaakt.

 • Het bestemmingsplan in wording

  bestemmingsplan-plaatje De afgelopen twee jaar heeft de gemeente gewerkt aan een nieuw bestemmingsplan.

 • Proces

  Buitengebied-sloot Hoe zijn we tot een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied van Langedijk gekomen?

 • Uw invloed

  Buitengebied-planproces In het kort: wanneer zijn de betrokkenen aan zet?

Uitgelicht