Projecten

 • Westrand Sint Pancras

  De westrand van Sint Pancras ontwikkelt zich van een achterkantsituatie naar een voorkantsituatie. Het gaat daarbij om woningbouw in diepe achtertuinen van tientallen perceeleigenaren langs de Gedempte Veert. De vereniging van eigenaren wil op 58 van de circa 90 percelen een woning bouwen.

 • Buitengebied Langedijk

  Het buitengebied is het gehele grondgebied van gemeente Langedijk, met uitzondering van de woonkernen en de bestaande bedrijventerreinen.

 • Herontwikkeling IKC Sint Pancras

  Op de plek in Sint Pancras, waar nu basisschool Paus Johannes staat, komt een Integraal Kind Centrum (IKC). Hierin worden straks de basisscholen Paus Johannes, De Phoenix en Stichting Kinderopvang Langedijk gehuisvest. De Phoenix wordt gesloopt en deze locatie komt beschikbaar voor herontwikkeling.

 • Westerdel

  In de waterrijke wijk Westerdel komen zo’n 690 woningen, van starterswoningen tot vrijstaande woningen aan het water. De vroegere eilanden, de vaarcultuur en de dorpse uitstraling van Langedijk zijn de inspiratiebron voor het stedenbouwkundig ontwerp.

 • De Nieuwe Veiling

  De oude bedrijfsgebouwen op het voormalig veilingterrein De Wuyver in Noord-Scharwoude hebben in 2010 plaatsgemaakt voor een nieuwe woonwijk met vooral eengezinswoningen en appartementen: de Nieuwe Veiling. In 2014 is BDP gestart met de verkoop van de woningen in de eerste fase, inmiddels loopt de verkoop van de zesde fase.

 • Langedijk ontwikkelt met water

  Water is het goud van Langedijk. In het verleden is veel water in Langedijk gedempt. Herstel van historische vaarroutes en ontwikkelingen langs en op het water bieden kansen voor de toekomst. Vroeger en nu raken elkaar in Langedijk ontwikkelt met water.

 • Verbetering verkeerssituatie Sint Pancras

  De verkeersdruk in Sint Pancras blijft een onverminderd aandachtspunt voor de gemeente Langedijk en inwoners van het dorp. Onlangs presenteerde de gemeente de resultaten van een onderzoek naar de verkeersbewegingen in Sint Pancras. Op 22 oktober werd de volgende stap in het proces gezet. Alle inwoners van Sint Pancras waren uitgenodigd om met elkaar tot voorstellen te komen die de verkeersafwikkeling verbeteren.

 • Reconstructie Nauertogt

  De gemeente Langedijk is begin 2020 begonnen met het voorbereiden van het project Reconstructie Nauertogt fase 2. Het project Reconstructie Nauertogt fase 2 wordt uitgevoerd om de verkeersveiligheid op het wegvak te verbeteren.

 • Westdijk

  Het kanaal Alkmaar Omval-Kolhorn vormt de scheiding tussen de gemeente Langedijk en gemeente Heerhugowaard. In het nieuwe perspectief van de beoogde fusiegemeente Dijk en Waard is dit juist de centrale, verbindende ruimte. Een gebied van cultuurhistorische betekenis. Een gebied waar ruimte is voor ontspanning, recreatie, wonen en sport voor inwoners van Langedijk en Heerhugowaard.