Projecten

 • Daalmeerpad

  Het Daalmeerpad is een belangrijke fietsverbinding tussen Langedijk en Alkmaar. Zowel schoolgaande jeugd als recreatieve fietsers maken dagelijks gebruik van dit pad. Om de doorvaarbaarheid van het gebied rond het Daalmeerpad te verbeteren en de riolering te vervangen, wordt het Daalmeerpad afgesloten van november 2020 tot half juni 2021. Op deze pagina houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen rond dit project.

 • Westrand Sint Pancras

  De westrand van Sint Pancras ontwikkelt zich van een achterkantsituatie naar een voorkantsituatie. Het gaat daarbij om woningbouw in diepe achtertuinen van tientallen perceeleigenaren langs de Gedempte Veert. De vereniging van eigenaren wil op circa 38 van de circa 90 percelen een woning bouwen.

 • Buitengebied Langedijk

  Het buitengebied is het gehele grondgebied van gemeente Langedijk, met uitzondering van de woonkernen en de bestaande bedrijventerreinen.

 • Herontwikkeling IKC Sint Pancras Zuid

  Op de plek in Sint Pancras, waar nu basisschool Paus Johannes staat, komt een Integraal Kind Centrum (IKC). Hierin worden straks de basisscholen Paus Johannes, De Phoenix en Stichting Kinderopvang Langedijk gehuisvest. De Phoenix wordt gesloopt en deze locatie komt beschikbaar voor herontwikkeling.

 • Westerdel

  In de waterrijke wijk Westerdel komen zo’n 690 woningen, van starterswoningen tot vrijstaande woningen aan het water. De vroegere eilanden, de vaarcultuur en de dorpse uitstraling van Langedijk zijn de inspiratiebron voor het stedenbouwkundig ontwerp.

 • De Nieuwe Veiling

  De oude bedrijfsgebouwen op het voormalig veilingterrein De Wuyver in Noord-Scharwoude hebben in 2010 plaatsgemaakt voor een nieuwe woonwijk met vooral eengezinswoningen en appartementen: de Nieuwe Veiling. In 2014 is BDP gestart met de verkoop van de woningen in de eerste fase, inmiddels loopt de verkoop van de zesde fase.

 • Langedijk ontwikkelt met water

  Water is het goud van Langedijk. In het verleden is veel water in Langedijk gedempt. Herstel van historische vaarroutes en ontwikkelingen langs en op het water bieden kansen voor de toekomst. Vroeger en nu raken elkaar in Langedijk ontwikkelt met water.

 • Verbetering verkeerssituatie Sint Pancras

  29 maart 2021

  Een veilige en goede verkeerssituatie in Sint Pancras is van groot belang. Die verkeerssituatie is al jaren een veelbesproken onderwerp. In september 2020 is een start gemaakt om samen met u en uw kennis en ervaring van het verkeer in Sint Pancras naar oplossingen te zoeken.

 • Reconstructie Nauertogt

  De gemeente Langedijk is begin 2020 begonnen met het voorbereiden van het project Reconstructie Nauertogt fase 2. Het project Reconstructie Nauertogt fase 2 wordt uitgevoerd om de verkeersveiligheid op het wegvak te verbeteren.

 • Westdijk

  Het kanaal Alkmaar Omval-Kolhorn vormt de scheiding tussen de gemeente Langedijk en gemeente Heerhugowaard. In het nieuwe perspectief van de beoogde fusiegemeente Dijk en Waard is dit juist de centrale, verbindende ruimte. Een gebied van cultuurhistorische betekenis. Een gebied waar ruimte is voor wonen, werken en recreatie voor inwoners en bezoekers van Langedijk en Heerhugowaard.