Projecten

 • Kanaalpark

  Langedijk en Heerhugowaard zijn vanaf 1 januari 2022 samen de nieuwe gemeente Dijk en Waard. Waar het kanaal Alkmaar – Omval – Kolhorn nu de grens tussen beide gemeenten vormt, ligt het kanaal straks in het geografische hart van Dijk en Waard. Dat biedt een unieke aanleiding om het gebied grenzeloos aan elkaar te smeden.

 • Westrand Sint Pancras

  De westrand van Sint Pancras ontwikkelt zich van een achterkantsituatie naar een voorkantsituatie. Het gaat daarbij om woningbouw in diepe achtertuinen van tientallen perceeleigenaren langs de Gedempte Veert. De vereniging van eigenaren wil op circa 38 van de circa 90 percelen een woning bouwen.

 • Buitengebied Langedijk

  Het buitengebied is het gehele grondgebied van gemeente Langedijk, met uitzondering van de woonkernen en de bestaande bedrijventerreinen.

 • Herontwikkeling IKC Sint Pancras Zuid

  Op de plek in Sint Pancras, waar nu basisschool Paus Johannes staat, komt een Integraal Kind Centrum (IKC). Hierin worden straks de basisscholen Paus Johannes, De Phoenix en Stichting Kinderopvang Langedijk gehuisvest. De Phoenix wordt gesloopt en deze locatie komt beschikbaar voor herontwikkeling.

 • Westerdel

  In de waterrijke wijk Westerdel komen zo’n 690 woningen, van starterswoningen tot vrijstaande woningen aan het water. De vroegere eilanden, de vaarcultuur en de dorpse uitstraling van Langedijk zijn de inspiratiebron voor het stedenbouwkundig ontwerp.

 • De Nieuwe Veiling

  De oude bedrijfsgebouwen op het voormalig veilingterrein De Wuyver in Noord-Scharwoude hebben in 2010 plaatsgemaakt voor een nieuwe woonwijk met vooral eengezinswoningen en appartementen: de Nieuwe Veiling. In 2014 is BDP gestart met de verkoop van de woningen in de eerste fase, inmiddels loopt de verkoop van de zesde fase.

 • Langedijk ontwikkelt met water

  Water is het goud van Langedijk. In het verleden is veel water in Langedijk gedempt. Herstel van historische vaarroutes en ontwikkelingen langs en op het water bieden kansen voor de toekomst. Vroeger en nu raken elkaar in Langedijk ontwikkelt met water.

 • Verbetering verkeerssituatie Sint Pancras

  Een veilige en goede verkeerssituatie in Sint Pancras is van groot belang. Die verkeerssituatie is al jaren een veelbesproken onderwerp. In september 2020 is een start gemaakt om samen met u en uw kennis en ervaring van het verkeer in Sint Pancras naar oplossingen te zoeken.

 • Reconstructie Nauertogt

  De gemeente Langedijk is begin 2020 begonnen met het voorbereiden van het project Reconstructie Nauertogt fase 2. Het project Reconstructie Nauertogt fase 2 wordt uitgevoerd om de verkeersveiligheid op het wegvak te verbeteren.

 • Revitalisering terrein SV Vrone (Sint Pancras)

  Het bestaande complex van SV Vrone is verouderd en hoognodig aan vernieuwing toe. Om dit financieel mogelijk te maken moet een zodanige herschikking van de velden plaatsvinden, dat er ruimte ontstaat voor woningbouw. De opbrengsten van de woningbouw zijn (gedeeltelijke) dekking voor de renovatie van het complex, te weten de aanleg van nieuwe velden en de bouw van een nieuw clubgebouw. Hierin worden de kantine, de kleedkamers en de bestuurskamer gehuisvest.

 • Westdijk

  Het kanaal Alkmaar Omval-Kolhorn vormt de scheiding tussen de gemeente Langedijk en gemeente Heerhugowaard. In het nieuwe perspectief van de beoogde fusiegemeente Dijk en Waard is dit juist de centrale, verbindende ruimte. Een gebied van cultuurhistorische betekenis. Een gebied waar ruimte is voor wonen, werken en recreatie voor inwoners en bezoekers van Langedijk en Heerhugowaard.

 • Verlenging De Punt

  Gemeente Langedijk werkt al langere tijd aan het verkeers- en vervoerbeleid in Langedijk. Onderdeel van het Verkeer en Vervoerplan is het project ‘Verlenging van De Punt’. De nieuwe weg verbetert de algehele doorstroming en ontsluiting van Langedijk-Zuid.