Uittreksels basisregistratie personen (BRP)

Bij de gemeente kunt u een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) opvragen om te laten zien dat u staat ingeschreven bij de gemeente. U kunt verschillende soorten uittreksels uit de Basisregistratie Personen (BRP) aanvragen:

 • Algemeen uittreksel;
 • Uittreksel bewijs van in leven zijn (attestatie de vita);
 • Uittreksel vorige woonadressen;
 • Uittreksel oudergegevens;
 • Uittreksel datum vestiging;
 • Uittreksel nationaliteit.

Aanvragen uittreksel BRP

U vraagt een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) online aan. U kunt het uittreksel alleen aanvragen als u bij gemeente Langedijk staat ingeschreven. Aanvragen gaat als volgt:

 • Klik op onderstaande knop 'Uittreksel BRP aanvragen'.
 • U logt in met DigiD of eHerkenning zodat u de aanvraag digitaal kunt ondertekenen.
 • U moet het uittreksel direct online betalen. Daarna krijgt u het per post opgestuurd.

Uittreksel BRP aanvragen

Algemeen uittreksel

Hierop staan vermeld uw naam, uw voorna(a)m(en), uw geboortedatum en -plaats en uw woonadres. Het uittreksel is verkrijgbaar in het Nederlands en in een andere taal.

Uittreksel bewijs van in leven zijn (attestatie de vita)

Hierop staan vermeld uw naam, uw voorna(a)m(en), uw geboortedatum en -plaats en uw woonadres. Het uittreksel is verkrijgbaar in het Nederlands en in een andere taal.

Uittreksel vorige woonadressen

Hierop staan vermeld uw naam, uw voorna(a)m(en), uw geboortedatum en -plaats, uw woonadres en uw vorige woonadressen. Het uittreksel is uitsluitend verkrijgbaar in het Nederlands.

Uittreksel oudergegevens

Hierop staan vermeld uw naam, uw voorna(a)m(en), uw geboortedatum en -plaats, uw woonadres en de namen van uw ouders. Het uittreksel is verkrijgbaar in het Nederlands en in een andere taal.

Uittreksel datum vestiging

Hierop staan vermeld uw naam, uw voorna(a)m(en), uw geboortedatum en -plaats, uw woonadres, de datum waarop u in gemeente Langedijk bent gaan wonen, de datum waarop u op uw huidige adres bent gaan wonen en de datum waarop u in Nederland bent gaan wonen. Het uittreksel is uitsluitend verkrijgbaar in het Nederlands.

Uittreksel nationaliteit

Hierop staan vermeld uw naam, uw voorna(a)m(en), uw geboortedatum en -plaats, uw woonadres en uw nationaliteit(en). Het uittreksel is verkrijgbaar in het Nederlands en in een andere taal.

Kosten

 • Nederlands uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP): € 8,00.
 • Internationaal uittreksel bewijs van in leven zijn (attestatie de vita): € 14,00.

Wanneer u een brief heeft van uw pensioenfonds waarin staat dat u een uittreksel bewijs van in leven zijn (attestatie de vita) nodig heeft, is het uittreksel gratis.

Inzien en wijzigen gegevens BRP

In de Basisregistratie Personen (BRP) staan uw persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw burgerlijke staat en nationaliteit. De overheid gebruikt uw persoonsgegevens. Wilt u uw eigen gegevens inzien? U kunt kosteloos uw eigen persoonsgegevens bij de gemeente inzien. Alleen na een afgeronde adoptie of geslachtsverandering kunt u de gegevens wijzigen bij de gemeente. U kunt ook aangeven dat u geheimhouding van uw persoonsgegevens wilt.

Meer informatie