Uittreksels burgerlijke stand

De gemeente legt belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven vast in de burgerlijke stand. Wanneer u zo'n gebeurtenis schriftelijk wilt bewijzen, heeft u een uittreksel nodig. U kunt de volgende uittreksels aanvragen:

  • Geboorteakte;
  • Huwelijksakte;
  • Akte van partnerschapsregistratie;
  • Overlijdensakte.

Let op: een uittreksel uit de burgerlijke stand hoeft u bijna nooit te overleggen. Meestal wordt er om een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) gevraagd.
 

Voorwaarden

Er zijn verschillende akten waarvan u een afschrift of uittreksel kunt opvragen. Voor een uittreksel of afschrift van de volgende akten gaat u naar de gemeente waar de gebeurtenis plaatsvond. Bent u in het buitenland gehuwd of een geregistreerd partnerschap aangegaan? Dan kunt u de akte opvragen bij de gemeente Den Haag.
 

Kosten

Een uittreksel of afschrift uit de burgerlijke stand kost € 14,00.

De kosten voor een verklaring van huweljiksbevoegdheid kost € 24,60.
Een meertalig uittreksel huwelijksbevoegdheid is € 18,90.

Aanvraag

Online aanvragen

U vraagt een uittreksel uit de burgerlijke stand online aan. U kunt het uittreksel alleen aanvragen als de gebeurtenis bij gemeente Langedijk heeft plaatsgevonden. Dit doet u op de volgende manier:

  • Klik op de knop bovenaan deze pagina met de tekst 'Uittreksel burgerlijke stand aanvragen'.
  • U logt in met DigiD of eHerkenning zodat u de aanvraag digitaal kunt ondertekenen.
  • U moet het uittreksel direct online betalen. Daarna krijgt u het per post opgestuurd.

Op het gemeentehuis regelen

Het is ook mogelijk om de akte aan te vragen op het gemeentehuis. Maak hiervoor een afspraak.

Afspraak maken

Relevante links