Nederlandse nationaliteit

Wilt u de Nederlandse nationaliteit krijgen en staat u ingeschreven bij de gemeente Langedijk? Dan kunt de Nederlandse nationaliteit aanvragen door optie of naturalisatie.

Afspraak maken

Het is tijdelijk alleen mogelijk telefonisch een afspraak te maken. Bel telefoonnummer 0226 - 33 44 33 (maandag t/m donderdag van 08.30 tot 17.00 uur, vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur) voor het maken van een afspraak.

Optieprocedure

De Nederlandse nationaliteit krijgen door de optieprocedure is de eenvoudigste en snelste manier om Nederlander te worden, mits u hiervoor in aanmerking komt.

Naturalisatieprocedure

Wanneer uw verzoek om Nederlander te worden is goedgekeurd, wordt u normaal gesproken uitgenodigd voor de naturalisatieceremonie. U legt dan de ‘verklaring van verbondenheid’ af. In verband met de huidige maatregelen omtrent het coronavirus vinden er voorlopig geen ceremonies plaats.

De verklaring wordt per brief naar u opgestuurd. Er zijn twee varianten van de verklaring: een religieuze en een niet-religieuze. Wij verzoeken u één van deze verklaringen ondertekend naar ons terug te sturen. Dat doet u met de bijgevoegde antwoordenenvelop. U bent pas Nederlander als wij uw ondertekenende verklaring hebben ontvangen. Vervolgens sturen wij u per aangetekende post het officiële besluit dat u Nederlander bent geworden.

Aanvragers worden persoonlijk per brief geïnformeerd over dit proces.

Naturalisatieceremonie

De naturalisatieceremonie is een speciale bijeenkomst voor mensen die Nederlander worden. Dit kan door naturalisatie of de optieprocedure. Een naturalisatieceremonie is elk jaar op 15 december tijdens de nationale naturalisatiedag. Daarnaast worden naturalisatieceremonies gepland als er tussentijds bewijzen van het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit worden ontvangen. Er zijn jaarlijks ongeveer 6 ceremonies.

Voorwaarden

Optieprocedure

Voor de optieprocedure bent u 18 jaar of ouder en heeft u een verblijfsvergunning. Er gelden nog extra voorwaarden voor de volgende gevallen:

 • U bent het kind van immigranten;
 • U heeft geen nationaliteit, maar woont hier al 3 jaar (u bent staatloos);
 • Bij langdurig verblijf:
  • U woont hier vanaf uw 4e jaar, of;
  • U heeft de AOW-leeftijd bereikt en u woont hier 15 jaar;
 • U bent oud-Nederlander;
 • U bent minstens 3 jaar getrouwd met een Nederlander en woont hier 15 jaar;


Naturalisatieprocedure

Voor de naturalisatieprocedure moet u onder andere aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U bent 18 jaar of ouder;
 • U heeft 5 jaar voor het verzoek onafgebroken en legaal gewoond in Nederland, Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius of Saba met een geldige verblijfsvergunning;
 • U bent ingeburgerd in de Nederlandse samenleving;
 • Er is geen bezwaar tegen uw verblijf voor onbepaalde tijd in Nederland;
 • U vormt geen gevaar voor de openbare orde, de goede zeden en de nationale veiligheid van Nederland.

Kinderen kunnen tot en met 15 jaar met hun ouders mee naturaliseren. Hiervoor zijn de voorwaarden onder andere:

 • Op het moment van de aanvraag wonen uw kinderen in Nederland;
 • Uw kinderen hebben een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of voor bepaalde tijd voor een niet-tijdelijk doel;
 • Is uw kind 16 of 17 jaar oud? Dan moet uw kind voor de aanvraag minimaal 3 jaar onafgebroken en legaal in Nederland hebben gewoond.
   

Kosten

Optieprocedure

 • Het bedrag voor een verzoek voor u alleen is € 196,00.
 • Voor een echtpaar of geregistreerde partners (een meervoudig verzoek) is het bedrag € 335,00.
 • Voor een minderjarige waar u tegelijkertijd ook een verzoek voor doet (medeopteren), is het bedrag € 22,00.
   

Naturalisatieprocedure

 • Het bedrag voor een verzoek voor u alleen is € 925,00.
 • Voor een meervoudig verzoek (voor een echtpaar of geregistreerde partners) is het bedrag € 1.181,00.
 • Voor een minderjarige zijn de kosten € 137,00.
   

Verlaagde tarieven

Er zijn verlaagde tarieven voor personen die staatloos zijn of een verblijfsvergunning asiel hebben:

 • Het bedrag voor een verzoek voor u alleen is € 688,00.
 • Voor een meervoudig verzoek (voor een echtpaar of geregistreerde partners) is het bedrag € 945,00.

Soms hoeft u deze kosten niet te betalen. Vraag naar de mogelijkheden.

Bijzonderheden

U heeft een verblijfsvergunning nodig als u langer dan 3 maanden in Nederland wilt verblijven. Als u bijvoorbeeld bij uw familie in Nederland wilt wonen. Of als u wilt werken of studeren in Nederland.

Inwoners van EU/EER-landen en mensen uit Zwitserland die in Nederland (willen) verblijven, hebben geen verblijfsvergunning nodig.
 

Aanvraag

Het is tijdelijk alleen mogelijk telefonisch een afspraak te maken. Bel tijdens openingstijden 0226 - 334433 voor het maken van een afspraak..

De optieprocedure duurt ongeveer 3 maanden. Voor de beoordeling en goedkeuring van uw verzoek voor naturalisatie is maximaal 1 jaar nodig. De procedure bestaat uit 3 delen: een deel bij de gemeente, een deel bij de IND en het deel waarbij uw de verklaring aflegt.

 

Aanpak

Optieprocedure

U betaalt voor de optieprocedure bij de aanvraag. Verder neemt u uw geldige identiteitsbewijs mee.
 

Naturalisatieprocedure

De naturalisatieprocedure betaalt u ook bij aanvraag. Verder heeft u nodig:

 • Uw geldige identiteitsbewijs;
 • Uw geldige verblijfsdocument;
 • Uw geboorteakte;
 • Uw huwelijksakte (alleen als u in het buitenland getrouwd bent);
 • Uw inburgeringsdiploma;
 • Eventueel een rapport van eerste of nader gehoor.

Als de aktes niet in het Nederlands, Engels of Duits zijn, moet u ze laten vertalen door een beëdigd tolk of vertaler. Daarnaast moeten sommige buitenlandse documenten worden gelegaliseerd of een apostille bevatten.
 

Relevante links