Legalisatie

Met het legaliseren van uw handtekening verklaart de gemeente dat de handtekening op een document echt van u is. U ondertekent het document dan waar een gemeenteambtenaar bij is. Met een stempel op het document bevestigen we dat het uw handtekening is. U heeft bijvoorbeeld een legalisatie van uw handtekening nodig als u:

  • Logies verstrekt aan iemand die vanuit een visumplichtig land Nederland wil bezoeken;
  • Garant staat voor iemand die vanuit een visumplichtig land Nederland wil bezoeken;
  • Een belangrijk document naar het buitenland wilt sturen.


Waarmerken kopie of afschrift

Een gewaarmerkte kopie heeft u nodig bij officiële transacties, bijvoorbeeld als u een huis gaat kopen of wanneer u het origineel niet wilt of kunt geven. Met het waarmerk wordt bevestigd dat in de kopie precies hetzelfde staat als in het origineel. De gemeente waarmerkt geen diploma's.

Afspraak maken

Het is tijdelijk alleen mogelijk telefonisch een afspraak te maken. Bel telefoonnummer 0226 - 33 44 33 (maandag t/m donderdag van 08.30 tot 17.00 uur, vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur) voor het maken van een afspraak.

Voorwaarden

Een ambtenaar van de gemeente moet aanwezig zijn bij de legalisatie. De ambtenaar van de gemeente vergelijkt de handtekening die u zet op het document, met de handtekening op uw identiteitsbewijs.
 

Kosten

Aan de legalisatie van uw handtekening en het waarmerken van documenten zijn geen kosten aan verbonden.
 

Aanvraag

U legaliseert uw handtekening of laat uw document waarmerken bij de gemeente. Maak uw afspraak online en kies voor 'Legalisatie stukken of waarmerk'. In geval van legalisatie, tekent u het document pas in bijzijn van een ambtenaar van de gemeente. Om een document te waarmerken, kunt u iemand anders machtigen om dit voor u te regelen. U krijgt de legalisatie of het gewaarmerkte document meteen mee.
 

Meenemen

U neemt mee: