Paspoort, rijbewijs en uittreksels

 • Rijbewijs

  Een nieuw rijbewijs moet u persoonlijk aanvragen bij de gemeente. Maak daarvoor een afspraak en bekijk wat u moet meenemen en wat het kost.

 • Paspoort

  Een Nederlandse paspoort moet u persoonlijk aanvragen bij de gemeente. Maak hiervoor een afspraak en neem de juiste documenten mee.

 • Identiteitskaart

  Een Nederlandse identiteitskaart moet u persoonlijk aanvragen bij de gemeente. Maak hiervoor een afspraak en neem de juiste documenten mee.

 • Uittreksels basisregistratie personen (BRP)

  Bij de gemeente kunt u een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) opvragen om te laten zien dat u staat ingeschreven bij de gemeente.

 • Uittreksels burgerlijke stand

  Het uittreksel uit de burgerlijke stand gebruikt u om een geboorte, overlijden, huwelijk, scheiding of partnerregistratie schriftelijk te bewijzen.

 • Verklaring omtrent gedrag

  Een verklaring omtrent het gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. In deze verklaring staat dat u geen strafbare feiten heeft gepleegd die van belang zijn. Werkgevers of instanties kunnen daar om vragen als u bijvoorbeeld gaat werken in het onderwijs of als taxichauffeur.

 • Legalisatie

  Met de legalisatie van uw handtekening verklaart de gemeente dat de handtekening op een document echt van u is. Voor officiële transacties kunt u een kopie of afschrift laten waarmerken.

 • Nederlandse nationaliteit

  Wilt u de Nederlandse nationaliteit krijgen en staat u ingeschreven bij de gemeente Langedijk? Dan kunt de Nederlandse nationaliteit aanvragen door optie of naturalisatie.