Belastingen

Als inwoner van gemeente Langedijk krijgt u te maken met meerdere gemeentelijke belastingen. Cocensus verzorgt de uitvoering van de gemeentelijke belastingen.

Wie is Cocensus?

Cocensus is de partner van gemeente Langedijk voor de heffing en inning van gemeentelijke belastingen en voor uitvoering van de wet WOZ.

Waarvoor kunt u bij de Cocensus terecht?

U kunt bij de Cocensus onder andere terecht voor vragen over:

  • Gemeentelijke belastingen, zoals onroerende-zaakbelastingen (ozb), rioolheffingen en afvalstoffenheffingen
  • Toeristenbelasting
  • Hondenbelasting
  • Forensenbelasting
  • Precariobelasting
  • Bezwaarschift indienen
  • Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
  • WOZ-informatie
  • Taxatieverslag raadplegen

Meer informatie

Website Cocensus