Openbare ruimte

De gemeente Langedijk houdt zich bezig met de inrichting, het beheer en het gebruik van de openbare ruimte. De openbare ruimte is de ruimte buitenshuis waarin wij dagelijks leven. Het gaat hierbij om het groen, de wegen en het verkeer, maar ook om de riolering, veiligheid en straatverlichting. Dit is dus een zeer breed begrip. Hieronder vindt u diverse beheerplannen voor de openbare ruimte.