Jeugd en gezin

 • Centrum Jeugd en Gezin

  Voor alle opvoedvragen kunt u terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). De taken die het CJG al had op het gebied van preventie zijn uitgebreid met de jeugdhulp.

 • Jeugdhulp

  Nederlandse kinderen zijn de gelukkigste van Europa. Met 95 procent van onze kinderen gaat het goed. Een deel van onze jeugd groeit echter niet ‘vanzelf’ op. Zij hebben ondersteuning, hulp of zorg nodig.

 • Gecontracteerde zorgverleners jeugdhulp in Langedijk

  Wilt u weten met welke zorgaanbieders voor jeugdhulp gemeente Langedijk een contract heeft gesloten?

 • Veilig Thuis

  Als u te maken krijgt met geweld in huiselijke kring kunt u daar altijd wat aan doen.

 • Jongerenwerk

  Het jongerenwerk binnen gemeente Langedijk richt zich op straatcoaching, activiteiten en samenwerking met lokale verenigingen en locaties. Het wordt verzorgd door WonenPlusWelzijn (WPW) sinds 1 januari 2014.

 • Landelijk Register Kinderopvang