In control of alcohol

Logo in control of alcohol of drugs

Sinds 2013 werkt de gemeente Langedijk samen met andere gemeenten, GGD, politie en hulpverleningsinstanties in de regio Noord-Holland Noord samen om het alcohol- en drugsgebruik onder jongeren verder terug te dringen. Zij doen dat met het programma ‘In control of alcohol & drugs’. Op verschillende manieren worden jongeren, hun ouders en alcoholaanbieders bewust gemaakt van onder andere het gebruik van alcohol en de gevaren ervan. Het alcoholgebruik onder jongeren is een probleem, ook al daalt het gebruik in Noord-Holland Noord. Het programma wil bijdragen aan het beschermen van de individuele gezondheid, het vergroten van sociale veiligheid en het terugdringen van nodeloze maatschappelijk schade en kosten.


Gevolgen alcohol- en drugsgebruik

Het alcohol- en drugsgebruik onder jongeren is verontrustend. Jongeren drinken te vroeg, te vaak en te veel. Ook is er een toename van het drugsgebruik van jongeren. Dat heeft schadelijke gevolgen voor hun ontwikkeling en gezondheid. Het is wetenschappelijk bewezen dat alcohol de jonge hersenen onherstelbaar beschadigt, met soms grote gevolgen. We weten sinds kort dat hersenen zich tot ver na de puberteit nog ontwikkelen en pas rond het 24ste jaar volgroeid zijn.


Informatie voor ouders

Ouders kunnen een gezonde ontwikkeling van hun kind bevorderen door tot in ieder geval 18 jaar alcoholgebruik en roken niet toe te staan, ook thuis niet. Voor adviezen hierover kunt u kijken op http://www.nix18.nl/ en http://www.hoepakjijdataan.nl/. Als uw kind al gewend is om te drinken of te roken, vindt u op die website hierover ook adviezen. Meer informatie over de regionale aanpak in het project ’In control of alcohol & drugs’ vindt u op de website: http://www.ggdhn.nl/incontrol.