Rolemmers gekoppeld aan adres

Op alle rolemmers wordt een chip aangebracht waarmee wordt geregistreerd aan welk adres de rolemmer is uitgegeven.

De inzamelingswagen kan alleen rolemmers legen die zo’n chip hebben. U kunt dus geen andere bakken of losse zakken meer gebruiken. De chip onthoudt of de rolemmer in dezelfde week al eens is geleegd. U kunt in die week de rolemmer dan niet nog eens, bijvoorbeeld op een andere locatie, aanbieden.

De rolemmers zijn en blijven eigendom van de gemeente.