Huishoudelijk afval

De afvalinzameling in Langedijk verandert. Grondstoffen zijn waardevol. Oud-papier, gft en plastic, blik en pak (bijvoorbeeld van sap en zuivel) zijn als grondstof goed opnieuw te gebruiken. De gemeente Langedijk gaat het scheiden van plastic, blik en pak daarom makkelijker maken. Huishoudens in de laagbouw krijgen een derde rolemmer voor plastic, blik en pak en de gemeente gaat het afval minder vaak inzamelen. Daarnaast zijn de groene en grijze rolemmers in de gemeente aan vervanging toe. Alle huishoudens in de laagbouw krijgen om die reden een nieuwe groene en een nieuwe grijze rolemmer.