Onderzoek naar digitale weerbaarheid inwoners

De gemeenten Langedijk en Heerhugowaard doen onderzoek naar de digitale weerbaarheid van hun inwoners. Doordat digitale mogelijkheden een toenemende rol het dagelijks leven innemen, leidt dit ook tot grotere risico’s om slachtoffer te worden van online criminele activiteiten. Door het onderzoek willen de gemeenten inzicht krijgen hoe inwoners hiermee omgaan.

Ook is het onderzoek bedoeld om te achterhalen of inwoners het verbeteren van digiweerbaarheid een taak van de gemeente vinden.

Veilig woon- en werkklimaat

Voor inwoners en ondernemers is een veilig woon- en werkklimaat erg belangrijk. De gemeenten Langedijk en Heerhugowaard onderschrijven dit. Dat betekent niet alleen een veilige fysieke wereld, maar ook een digitale. De uitkomsten van dit onderzoek geven duidelijkheid in hoeverre Langedijkers en Heerhugowaarders zich digitaal veilig voelen. 

Meedoen aan het onderzoek

Het onderzoek is tot 30 april  in te vullen. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer acht tot tien minuten.

Vragenlijst invullen