Informatieavond openbare orde en veiligheid op het water in Langedijk

Langedijk heeft een uniek landschap met talrijke wateren. Varen is een populaire bezigheid waar jong en oud veel plezier aan beleeft. Om varen te stimuleren, maar tegelijkertijd het varen voor iedereen plezierig te houden werkt gemeente Langedijk aan een nieuw vaarbeleid.

Het eerste onderdeel van het vaarbeleid is uitgewerkt. Dat richt zich op onze voornemens ten aanzien van toezicht en handhaving voor dit vaarseizoen en de start van een testperiode voor registratie. Het idee is onder andere om bootregistratie in te voeren als proef. In een informatieavond op 22 april 2021 van 20.00 tot 21.30 uur wordt dit voorstel toegelicht. 

Vorig jaar zomer zijn tijdens meerdere bijeenkomsten inwoners en andere belanghebbenden, zoals Belangenvereniging Groot-Oosterdel, Stichting Veldzorg en Museum BroekerVeiling met de gemeente in gesprek geweest over het vaarbeleid. Tijdens deze gesprekken zijn waardevolle inzichten opgedaan en suggesties gedaan, waaronder het registreren van boten.

Proef bootregistratie

Het voorstel is om de registratie in eerste instantie als proef uit te voeren. Een zichtbaar registratienummer kan positief gedrag op het water stimuleren. Dit kan worden ingezet om het gesprek aan te gaan met overtreders. Zo kan men meer inzicht geven in de drukte op het water. Elke boot krijgt een uniek registratienummer in de vorm van een gratis bootsticker. De proef wordt na het vaarseizoen 2022 geëvalueerd en wanneer succesvol permanent ingevoerd. 

Overige maatregelen

Door varen tussen zonsondergang en zonsopgang te verbieden wordt (geluids)overlast tijdens de nachtelijke uren voorkomen. Met bebording worden recreanten beter op de hoogte gebracht van de vaarregels. Daarnaast wordt met boa’s, politie en jeugd- en jongerenwerk ingezet op slimmere handhaving.

Informatieavond 

Op donderdagavond 22 april is een online informatieavond van 20.00 tot 21.30 uur. Deze avond is voor inwoners en andere geïnteresseerden over het vaarbeleid. Namens het college zullen burgemeester Leontien Kompier en wethouder Ad Jongenelen aanwezig zijn.

Aanmelden

Bent u geïnteresseerd in de online informatieavond? U kunt uw deelname uiterlijk 19 april aanmelden via vaarbeleid@gemeentelangedijk.nl.