Brand aan de Dulleweg in Broek op Langedijk

Op zaterdagochtend 1 mei ontstond er rond 7.30 uur een grote brand aan de Dulleweg in Broek op Langedijk, op bedrijventerrein Zuiderdel. De panden van Bol Profielcentrum en Natuurlijk AST gingen hierbij verloren.

Hulpdiensten wisten te voorkomen dat de brand oversloeg naar het naastgelegen pand. Op een klein gebied van het bedrijventerrein werd asbest aangetroffen. Dit gebied is afgezet.

Liveblog

In de onderstaande liveblog leest u de laatste ontwikkelingen rondom de brand.

Vrijdag 7 mei: Bedrijven weer bereikbaar en geopend

Vanaf vrijdag 7 mei zijn vrijwel alle panden weer toegankelijk, met uitzondering van een bedrijfsverzamelgebouw met 5 units aan de Bijlestaal. Het is nu aan de ondernemers van de vrijgegeven panden zelf om te bepalen of en wanneer zij weer open gaan. Het opruimen van het asbest op de locatie van de brand duurt naar verwachting tot in de week van 17 mei.

Dinsdag 4 mei: Digitale informatiebijeenkomst

Ondernemers en bewoners op Zuiderdel, die op welke manier ook door de brand zijn getroffen, werden uitgenodigd voor een digitale informatiebijeenkomst. Deze vond plaats op dinsdag 4 mei, van 16:00 tot 17:00 uur. Samen met experts van de Brandweer, Omgevingsdienst NHN en Stichting Salvage (eerste hulp namens verzekeraars) informeerden wij de deelnemers over de stand van zaken. Ook was er ruimte voor gesprek en werden er vragen beantwoord.

Zaterdag 1 mei: Tijdsverloop op de dag van de brand

Hieronder leest u per tijdstip het verloop van zaterdag 1 mei, de dag van de brand.

15.40 uur

Burgemeester Kompier: “We werden deze morgen in Langedijk opgeschrikt door een enorme rookpluim en een grote brand. Tot in de wijde omgeving was de brand merkbaar. Vanochtend heb ik met de eigenaren van de getroffen ondernemingen contact gehad. Het is verschrikkelijk als dit je overkomt. We zullen hen steunen waar we kunnen. In de reacties op social media lees ik dat heel veel Langedijkers met hen meeleven. Ik hoop dat dit de eigenaren kracht geeft voor alles wat op hen afkomt. Een compliment voor hoe Langedijkers elkaar opriepen om thuis te blijven tijdens NL Alert en hulpdiensten de ruimte te geven.”

In dit nieuwsbericht hebben wij de informatie over de brand verzameld. Heeft u vragen over het opruimen van brandresten? Dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de GGD Hollands Noorden, via telefoonnummer: 088-0100500. Voor andere vragen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met gemeente Langedijk.

13.44 uur

NL Alert ingetrokken

De NL Alert alarmering is inmiddels ingetrokken. U kunt dus weer naar buiten. Buiten het afgezette gebied van de brand is geen asbest gevonden. Vindt u roetdeeltjes of brokstukken dan kunt u deze opruimen met handschoenen en in een plastic zak doen.

In het afgezette industriegebied van de Zuiderdel is wel asbest gevonden. Dit wordt nog verder onderzocht. Het afgezette gebied is noordelijke deel van de Westelijke Randweg, Nauertogt, Dulleweg tot aan de Middelmoot en de Hornweg.

Brandresten aangetroffen? 

In de omgeving van de brand kunnen ook brandresten uit de rookwolk gevallen zijn. Het is goed om contact met die brandresten zo kort mogelijk te laten zijn, omdat er schadelijke stoffen in kunnen zitten. Die schadelijke stoffen komen er niet zomaar uit, om verspreiding te voorkomen kunnen de brandresten het beste snel opgeruimd worden.

Om contact met de brandresten zoveel mogelijk te voorkomen kunnen omwonenden brandresten die in hun eigen tuin gevallen zijn zelf opruimen. Het materiaal kan in een plastic zak gedaan worden en mag dan gewoon als afval weggegooid worden. Het is goed om daarbij handschoenen te gebruiken, omdat daarmee contact met de brandresten wordt voorkomen. Als mensen geen handschoenen gebruiken of al begonnen waren met opruimen zonder handschoenen kunnen ze na het opruimen het beste goed hun handen wassen met water en zeep. Bij vragen kunt u, tijdens kantooruren, contact opnemen met de GGD Hollands Noorden, via telefoonnummer: 088 - 0100500.

11.26 uur

Er is nog steeds rookontwikkeling door de brand aan de Dulleweg. Blijf uit de rook. Klachten bij de luchtwegen door de rook verdwijnen meestal binnen enkele uren. Bij mensen met gevoelige luchtwegen kan dit langer duren.

11.23 uur

De zwarte brokstukjes en roetdeeltjes die zijn neergekomen door rook brand Dulleweg worden onderzocht. Als hierover meer duidelijk is, volgt een advies voor bewoners en bedrijven in de buurt over hoe te handelen. Advies voor mensen in omgeving blijft nu: binnen blijven.

10.40 uur

De westelijke randweg naar winkelcentrum Broekerveiling is weer geopend. Via deze weg is het winkelcentrum weer bereikbaar. Het winkelcentrum is geopend. Vanwege de rookontwikkeling waren de toegangswegen gesloten.

9.37 uur

Mensen in de omgeving van de brand aan industriegebied Grotendorst in Broek op Langedijk die last hebben van de rook, moeten nog steeds binnen blijven. Rook is altijd schadelijk. Nadere informatie over hoe te handelen volgt.

9.27 uur

Er dalen zwarte brokstukjes neer in de omgeving ten westen van industriegebied Grotendorst in Broek op Langedijk. Heeft u deze opgepakt en opgeruimd? Was dan goed uw handen.

9.15 uur

Er is veel rookontwikkeling bij de brand op industriegebied Grotendorst in Broek op Langedijk. Zit u in de rook of ruikt u de rook? Blijf binnen, sluit ramen en deuren en zet de ventilatie uit.

8.57 uur

Het winkelcentrum Broekerveiling wordt uit voorzorg gesloten, vanwege rookontwikkeling grote brand industriegebied Grotendorst in Broek op Langedijk.

8.37 uur

Mensen in de omgeving van de Dulleweg van industriegebied Grotendorst in Broek op Langedijk ontvangen een NL Alert, waarin staat dat ze ramen en deuren moeten sluiten en de ventilatie uit moeten zetten.

8.09 uur

De brandweer is met verschillende eenheden ter plaatsen aan de Dulleweg, om de grote brand te bestrijden. 
Bij deze brand komt veel rook vrij. Indien u overlast ervaart dient u de ramen en deuren sluiten en mechanische ventilatie uitzetten.

7.51 uur

De brandweer is onderweg naar industriegebied Grotendorst in Broek op Langedijk, in verband met een brand aan de Dullenweg. Meer informatie volgt.