Namen vier partijen geregistreerd voor gemeenteraadsverkiezingen Dijk en Waard

Vier lokale politieke groeperingen hebben de naam van hun partij geregistreerd voor de gemeenteraadsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Dijk en Waard op 24 november 2021. Dit meldt het Centraal Stembureau van Heerhugowaard, de gemeente van waaruit de gemeenteraadsverkiezingen voor de nieuwe fusiegemeente worden georganiseerd. Hoeveel en welke partijen aan de komende verkiezingen meedoen, wordt op 15 oktober vastgesteld.

Het Centraal Stembureau voor de herindelingsverkiezingen Dijk en Waard heeft op 1 september 2021 de volgende aanduidingen van politieke groeperingen geregistreerd (in alfabetische volgorde): 

  • Authentiek Dijk en Waard 
  • Dijk&Waardse Onafhankelijke Partij
  • Lokaal Dijk en Waard
  • Senioren Dijk en Waard

Registratie naam lokale politieke partijen

Als een lokale partij op het stembiljet een naam boven de kandidatenlijst wil laten plaatsen, moet deze naam vooraf geregistreerd zijn bij het Centraal Stembureau van de gemeente. Officieel noemt artikel G3 Kieswet dit: “de registratie van de aanduiding van een politieke groepering”. Voor de komende herindelingsverkiezingen moesten lokale partijen uiterlijk 30 augustus 2021 de naam laten registreren bij het Centraal Stembureau. 

De registratie geldt niet voor de (lokale afdelingen van) landelijke partijen. De partijen die op dit moment al landelijk of provinciaal geregistreerd zijn - of straks met een ‘blanco lijst’ mee willen doen - hoeven zich nu dus nog niet bij de gemeente te melden. Daarom is het nog niet duidelijk hoeveel en welke partijen er precies aan de komende verkiezingen mee zullen gaan doen. 

Deelnemende partijen en kandidaten

Maandag 11 oktober 2021 moeten alle politieke groeperingen die mee willen doen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 24 november hun kandidatenlijst inleveren bij het Centraal Stembureau. Op vrijdag 15 oktober zal het Centraal Stembureau in een openbare zitting oordelen over de geldigheid van de kandidaten en de kandidatenlijsten. Dan wordt definitief vastgesteld welke partijen tot de gemeenteraadsverkiezingen zijn toegelaten met welke kandidaten.

Herindelingsverkiezingen

Gemeenten Langedijk en Heerhugowaard fuseren op 1 januari 2022 tot gemeente Dijk en Waard. Daarom zijn op 24 november 2021 verkiezingen voor de gemeenteraad van deze nieuwe gemeente.