September

 • Webinar over Stationsgebied

  30 september 2020

  Op donderdag 8 oktober is er een digitale bijeenkomst over de herontwikkeling van het Stationsgebied.

 • Gemeente Langedijk blijft Museum BroekerVeiling financieel bijstaan

  30 september 2020

  Dat hebben Ron Karels, directeur Museum BroekerVeiling, en wethouder Cultuur Nils Langedijk vandaag vastgelegd in het addendum op de exploitatie-overeenkomst.

 • Verkeersonderzoek onderdeel van herontwikkeling IKC Sint Pancras

  29 september 2020

  Als onderdeel van de ontwikkeling van het Integraal Kind Centrum (IKC) in Sint Pancras, worden vanaf dinsdag 29 september verkeerstellingen uitgevoerd. De tellingen worden uitgevoerd in het gebied tussen de Sperwer, Pluvier, Fazantenlaan en de Bovenweg. Deze worden uitgevoerd door medewerkers van Datacount. Zij zijn herkenbaar aan hesjes die zij zullen dragen.

 • Sluiting woningen in Noord-Scharwoude

  24 september 2020

  Vandaag zijn op last van burgemeester Kompier twee woningen in Noord-Scharwoude gesloten na de vondst van een hennepkwekerij. De woningen zijn tijdelijk gesloten op grond van de Opiumwet.

 • Geslaagde hybride ondernemersbijeenkomst visie werklocaties

  24 september 2020

  Op maandag 21 september vond de ondernemersbijeenkomst visie Werklocaties in hybride vorm plaats. Voor het eerst hebben gemeenten Langedijk en Heerhugowaard participatie toegepast met zowel fysieke deelnemers als digitale deelnemers. Op 3 februari 2020 zat de grote zaal in Heer Hugo vol met ondernemers. Nu was de grote zaal gevuld met schermen, camera’s en tafels en stoelen om voldoende afstand te kunnen houden. Een geslaagde avond volgens wethouders Monique Stam (Heerhugowaard) en Jasper Nieuwenhuizen (Langedijk).

 • Waarschuwing voor internetoplichters

  19 september 2020

  Er zijn websites die zich als tussenpersoon aanbieden voor diensten van de gemeente. Zij vragen geld, doen niks en hebben ook gelijk uw persoonsgegevens. Gemeente Langedijk werkt niet samen met andere websites voor het maken van afspraken of het regelen van gemeente zaken.

 • Ministerraad stemt in met herindelingen

  19 september 2020

  De ministerraad heeft op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met vijf herindelingsvoorstellen, waaronder de samenvoeging van de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de Rijksoverheid

 • Hoge respons mobiliteitsenquête

  17 september 2020

  De wethouders Monique Stam van Heerhugowaard en Nils Langedijk van de gemeente Langedijk zijn blij dat bijna tien procent van de huishoudens uit Langedijk en Heerhugowaard de tijd heeft genomen om de mobiliteitsenquête in te vullen. Vijf procent was voldoende geweest voor een representatief resultaat.

 • Regionale aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling

  14 september 2020

  Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn de meest voorkomende vormen van geweld in Nederland en komen overal voor. Vijftien gemeenten in Noord-Holland Noord willen daarom dat instanties die met deze problematiek te maken hebben (nog) meer gaan samenwerken. Die ambitie is vastgelegd in de regiovisie ‘samen zorgen voor veiligheid, waarover onder ook andere slachtoffers en plegers hebben meegedacht.

 • Kom in actie tijdens World Cleanup Day op zaterdag 19 september

  14 september 2020

  Zaterdag wordt de schoonste dag van het jaar! Over de hele wereld gaan mensen dan de strijd aan tegen zwerfafval tijdens World Cleanup Day.

 • Attracties kermis Zuid-Scharwoude dit jaar op Speelweide

  11 september 2020

  Anders dan anders, maar toch. Het derde weekend van september is het kermis in Langedijk! Eerder maakten de horecaondernemers al bekend dat ze een alternatieve kermis organiseren, nu is ook het licht op groen gegaan voor de kermisattracties. Niet zoals gebruikelijk op De Koog, maar vanwege de ruimte die nodig is om anderhalve meter afstand te houden, dit jaar op de Speelweide in Noord-Scharwoude.

 • Sportweek in Langedijk

  10 september 2020

  Een leven lang genieten van sport en spel. Met deze boodschap hoopt gemeente Langedijk haar inwoners te inspireren om te sporten tijdens de Nationale Sportweek van vrijdag 18 september tot en met zondag 27 september. Dan kan iedereen gratis kennismaken met sport bij twintig verenigingen en maatschappelijke organisaties.

 • Geen Open Monumentendag, wel een fietstocht langs de monumenten

  08 september 2020

  Open Monumentendag in Langedijk gaat zaterdag 12 september vanwege corona niet door, maar wel kunnen liefhebbers langs de monumenten in Langedijk fietsen. Hiervoor is een fietsroute beschikbaar. Zo kunnen de fietser toch een beetje genieten van al het mooie erfgoed in de gemeente.

 • Uitnodiging ondernemersavond Visie Werklocaties

  08 september 2020

  Afgelopen half jaar is de economie op z’n kop gezet. Waar we in februari in onze bijeenkomst over de ‘Visie werklocaties’ nog spraken over hoogconjunctuur, is het nu de onzekerheid van de economie die centraal staat. Mede daarom is inzicht in onze werklocaties in Heerhugowaard en Langedijk nog belangrijker.

 • Proef verruiming openingstijden sluis Broek op Langedijk verlengd

  04 september 2020

  In juli en augustus was de sluis in Broek op Langedijk bij wijze van proef 's avonds langer opengesteld. Dit bleek zo'n succes dat de proef met verruimde openingstijden nu is verlengd. Op weekeinddagen tot en met 18 oktober 2020 is de sluis langer open.

 • Visie Waterschakel HAL ondertekend

  04 september 2020

  Gelegen tussen Laag Holland Zaanstreek en de Noordkop van Noord-Holland Noord, heeft de regio Alkmaar een bijzondere positie; de regio wil de positie als schakel tussen de Metropool Regio Amsterdam en Noord-Holland Noord benutten. Door samen te werken willen de HAL gemeenten waterrecreanten in de regio meer mogelijkheden te geven.

 • Vervolgbijeenkomst over vaaroverlast en aanbevelingen voor nieuw vaarbeleid

  03 september 2020

  Vaaroverlast, geluidsoverlast en schade aan oevers, veroorzaakt door te snel varende boten. Dat was op 26 augustus het onderwerp van een vervolggesprek met betrokkenen.

 • Presentatie resultaten onderzoek verkeersafwikkeling in Sint Pancras

  03 september 2020

  Ingenieursadviesbureau Sweco heeft in juni en juli 2019 in opdracht van gemeente Langedijk een verkeersonderzoek in de gemeente uitgevoerd. Een belangrijk onderdeel hiervan is een onderzoek naar de verkeersafwikkeling in Sint Pancras. De presentatie van de resultaten van dit onderzoek vindt plaats op donderdag 24 september via een digitale bijeenkomst.

 • Gemeenten Langedijk en Heerhugowaard starten campagne tegen zwerfafval

  02 september 2020

  Wie buiten om zich heen kijkt, ziet zwerfafval liggen. En sinds corona is de hoeveelheid zwerfafval toegenomen. Je zou het bijna normaal gaan vinden. Om dat beeld te kantelen en om inwoners bewust te maken van de schadelijke effecten van zwerfafval, starten de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard vanaf 1 september een campagne tegen zwerfafval met de titel ‘Zwerfafval. Niet normaal’.

 • Prijsuitreiking kreeftviswedstrijd 29 augustus

  01 september 2020

  De winnaars van de kreeftviswedstrijd zijn bekend. Mick Kraakman ving in zijn eentje 1150 kreeften, het team bestaande uit Lasse, Gijs, Gert Jan, Dave, Stijn, Ruben en Damian ving er 1814. Als prijs kregen ze een cheque voor een elektrische buitenboordmotor voor op de boot. Ook waren er prijzen voor de jongste deelnemer en voor degene die het vaakst kreeften in kwam leveren. In totaal werden er 6810 Amerikaanse rivierkreeften gevangen.

 • Septembercampagne Senioren en Veiligheid

  01 september 2020

  Iedereen kan slachtoffer worden van criminaliteit. Ouderen zijn daarbij extra een kwetsbare groep. Zij worden ‘overvallen’ door mensen die aan de deur met een babbeltruc binnen proberen te komen of zogenaamd hulp komen aanbieden waar vervolgens fors voor moet worden betaald. Met een voorlichtingscampagne wil het ministerie van Justitie en Veiligheid ouderen informeren over verschillende vormen van criminaliteit en oplichting.