Aanvragen uitkering nu ook online

Een uitkering aanvragen bij Halte Werk kan voortaan ook online via haltewerk.nl/uitkeringaanvragen. Een bezoek aan Halte Werk is dus niet altijd meer nodig voor een aanvraag bijstandsuitkering (Participatiewet en IOAW).

De nieuwe service is een logisch vervolg op de digitale afhandeling van aanvragen voor bijzondere bijstand. Ook het eerder gelanceerde ‘Mijn Halte Werk’ draagt bij aan de digitale dienstverlening. Met Mijn Halte Werk regelt de klant zelf online zaken als wijzigingen doorgeven en hebben ze direct toegang tot onder meer betaaloverzichten en jaaropgaven. Ook geeft Mijn Halte Werk klanten inzicht in welke informatie Halte Werk van hen heeft. Mensen zonder computer of mensen die digitale hulp zoeken, kunnen terecht in de bibliotheek. Ook staat Halte Werk onverminderd voor hen klaar in geval van problemen.