Nieuwe manier opvragen omgevingsvergunningen

Vanaf 15 oktober 2019 is het niet meer mogelijk de papieren omgevingsvergunningen (bouwvergunningen) uit periode 1906 tot oktober 2010 in te zien in het gemeentehuis van Langedijk. U kunt ze vanaf die datum (digitaal) opvragen bij het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA).

De gemeente Langedijk gaat dan meedoen met het project : E-loket bouwdossiers. Dit betekent dat u via de website van het RHCA de door u gewenste vergunning kunt aanvragen. De kosten hiervan bedragen €15,- per vergunning en dienen aan het RHCA te worden voldaan. Hierna wordt de door u aangevraagde vergunning gedigitaliseerd overeenstemmend met de privacy wetgeving. Vervolgens krijgt u een link doorgestuurd waarmee u de vergunning kunt downloaden. Mocht een  vergunning reeds gedigitaliseerd zijn, dan is deze ook via de hierboven genoemde website in te zien en kosteloos te downloaden.

Vergunningen inzien bij RHCA

Mocht u niet in de gelegenheid zijn een en ander digitaal te regelen, dan kunt u tijdens de openingstijden van het RHCA de door u gewenste vergunning nog steeds fysiek inzien. Het adres is  Bergerweg 1 in Alkmaar, telefoon: 072 - 8508200. De studiezaal is geopend op dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Vergunningen van na oktober 2010

De vergunningen verleend na oktober 2010 (omgevingsvergunningen) zijn bij gemeente Langedijk digitaal beschikbaar en kunt u opvragen bij de afdeling VVH, team vergunningen. Bel hiervoor 0226 - 334433.