Museum BroekerVeiling voorgedragen voor steun uit provinciaal noodfonds

Museum BroekerVeiling is door gemeente Langedijk voorgedragen voor steun uit het provinciale noodfonds voor de culturele sector.

De provincie Noord-Holland heeft een noodfonds van 10 miljoen euro in het leven geroepen, waarmee culturele instellingen die hard worden geraakt door de gevolgen van de coronacrisis kunnen worden ondersteund. Eén van de voorwaarde is dat de provincie 65% van de steun toezegt, als de gemeente zelf 35% van de steun kan bijdragen. Dat zou betekenen dat het museum mogelijk in aanmerking komt voor een provinciale bijdrage van 154.000 euro.
De provincie verwacht, mede door vooraf goede onderlinge afstemming met gemeenten over de criteria, dat de meeste aanvragen kunnen worden gehonoreerd. Begin november wordt daar uitsluitsel over verwacht.