Kanaalpark Dijk en Waard: het centrale gebied van de nieuwe gemeente

Langedijk en Heerhugowaard zijn vanaf 1 januari 2022 samen de nieuwe gemeente Dijk en Waard. Met ‘Grenzeloos Dijk en Waard, opmaat naar een gebiedsvisie (Kanaalpark)’ willen de gemeenten een begin maken met het hart van de nieuwe gemeente. Het centrale gebied dat verbindt.

Een gebiedsvisie is een stip op de horizon. De gemeente vraagt inwoners om samen te werken aan deze ‘stip op de horizon’. Heeft u een verhaal dat past in dit gebied? Dan willen we dat graag horen, zien of lezen. Laat u inspireren door de verhalen en onderwerpen. Kom naar de bijeenkomsten op 18 november en 6 december.

Een verbindend geheel

In dit gebied rondom het kanaal Alkmaar-Omval-Kolhorn komen plannen, ideeën en ontwikkelingen samen. Denk aan het Stationsgebied, Westpoort, Stadshart, Westdijk, toekomst voor het Museum BroekerVeiling, Havengebied Broek op Langedijk en het Oosterdelgebied. Een verbindend geheel waar vroeger handelsroutes elkaar kruisten. Een gebied waar geschiedenis ligt. Een gebied dat betekenis heeft voor de identiteit van gemeente Langedijk en gemeente Heerhugowaard.

Wilt u meepraten?

Om samen de gebiedsvisie meer vorm, inhoud en betekenis te geven zoeken wij mensen met verhalen over dit gebied rondom het kanaal. Mensen met plannen of acties die aansluiten bij deze zeven onderwerpen (verhaallijnen):

  • Verbinding
  • Water
  • Groen
  • Ontmoeting
  • Recreatie (wandelen, fietsen, sport, ontspanning)
  • Energie opwekken en opdoen
  • Karakteristieke punten

Bijeenkomsten

Stedenbouwkundig bureau Urhahn is gevraagd om samen met diverse experts een ruimtelijk concept te maken voor dit visitekaartje van Dijk en Waard. Het idee Kanaalpark is ‘werk in uitvoering’. Tijdens bijeenkomsten op 18 november en 6 december willen we hier graag met elkaar over verder praten en ideeën ophalen om gezamenlijk het idee Kanaalpark meer inhoud en betekenis te geven. In gespreksgroepen bespreken we de verschillende thema’s.

Aanmelden

In verband met de voorbereidingen vragen wij u zich aan te melden vóór 11 november per e-mail voor één of beide bijeenkomsten. Na aanmelding ontvangt u één week voor de bijeenkomst een bevestiging, de locatie en het programma.