Ad Jongenelen in gesprek met inwoners Sint Pancras en Koedijk

Ad Jongenelen, dorpswethouder van Sint Pancras en het Langedijker gedeelte van Koedijk, gaat in gesprek met inwoners van Sint Pancras en Koedijk.

Wethouder Ad JongenelenJongenelen praat op woensdagen in De Geist in Sint Pancras met inwoners van Sint Pancras. Dat doet hij vanaf 16 oktober één keer per maand (behalve in juli en augustus) tot voorlopig 20 december 2020. Ook in Koedijk gaat hij met inwoners praten, op een nog nader te bepalen tijdstip en locatie.

Jongenelen: “Ik wil graag horen wat er leeft. Wat willen de inwoners behouden en wat moet in hun ogen beter? Het gaat dan niet om kleine dingen, bij wijze van spreken een losse tegel, maar om zaken die veel inwoners raken. Ik sta open voor ieder onderwerp, uiteraard ook over de beoogde fusie van Langedijk met Heerhugowaard. Vertel het maar: van kritische geluiden tot steunbetuigingen over de voorgenomen fusie. Daarbij kan ik op voorhand geen beloftes doen over te realiseren doelen, maar ik neem het mee in het college en in de gemeenteraad.”

Data spreekuren

Inwoners van Sint Pancras kunnen de wethouder zonder afspraak bezoeken door binnen te lopen in De Geist. Hij is hier aanwezig op de onderstaande woensdagen tussen 15.00 en 17.00 en tussen 19.00 en 21.00 uur. Alleen op de volgende data:

20 november 2019

18 december 2019

15 januari 2020

19 februari 2020

18 maart 2020

15 april 2020

20 mei 2020

17 juni 2020

16 september 2020

21 oktober 2020

18 november 2020

16 december 2020