Oktober

 • Koolcampagne: klei op de weg

  30 oktober 2019

  Tijdens de koolcampagne rijden tractoren soms direct van het land de weg op. De klei die op de weg valt maakt de weg gevaarlijk glad. De gemeente vraagt daarom agrariërs om de wegen schoon en daarmee veilig te houden.

 • Kernenbeleid: contact met kernen en wijken

  29 oktober 2019

  Gemeente Langedijk wil per dorp (kern) de betrokkenheid van inwoners vormgeven. Doel is de behoeften van de inwoners, organisaties en ondernemers in kaart brengen en samen met hen komen tot dorpsvisies. Hetzelfde doet de gemeente Heerhugowaard in haar wijken. Dat is nodig in de aanloop naar de fusie met Heerhugowaard in 2022.

 • Afname alcoholgebruik jongvolwassenen

  29 oktober 2019

  Het percentage jongvolwassenen dat ooit alcohol heeft gedronken is afgenomen van 87% in 2017 naar 85% in 2019; het percentage jongeren dat afgelopen maand alcohol dronk daalde van 83% naar 81%. Met name de zestien- en zeventienjarigen dronken minder vaak alcohol.

 • Plannen IKC Sint Pancras aangepast

  28 oktober 2019

  Twee weken geleden heeft de gemeente tijdens een informatiebijeenkomst voor omwonenden twee stedenbouwkundige plannen gepresenteerd, één voor het nieuwe Integraal Kind Centrum (IKC) Sint Pancras en omgeving en één voor de Kastanjelaan. Het eerdere plan voor het IKC is op verschillende punten geoptimaliseerd.

 • Inwoners betrokken bij keuze naam nieuwe gemeente

  25 oktober 2019

  Op woensdag 30 oktober komt de Fusieraad Langedijk&Heerhugowaard voor het eerst bijeen om te praten over hoe de naam van de nieuwe gemeente tot stand komt. Voorop staat dat de inwoners van Langedijk en Heerhugowaard betrokken worden bij de keuze voor een naam. De colleges van Langedijk en Heerhugowaard leggen daarvoor twee varianten voor aan de Fusieraad.

 • Stikstofuitspraak

  24 oktober 2019

  De uitspraak van de Raad van State over de uitstoot van stikstof heeft gevolgen voor bouwprojecten, groot (aanleg van een hele woonwijk) en klein (een agrariër die zijn stal wil uitbreiden, een particulier die een aanbouw aan zijn huis wil of een dakkapel wil plaatsen). Stikstof is nadelig voor de leefgebieden van planten en dieren in de Natura 2000-gebieden. Voor Heerhugowaard geldt dat rekening moet worden gehouden met de Eilandspolder (7,5 km) en Schoorlse Duinen (10 km).

 • Langedijk structureel voordelig saldo: goede basis voor de toekomst

  17 oktober 2019

  Het college van B&W van Langedijk heeft de begroting 2020 aangeboden aan de gemeenteraad. Waar in juni bij het vaststellen van de kadernota nog sprake was van een mogelijk nadelig saldo, heeft het college uiteindelijk de begroting voor 2020 kunnen presenteren met een structureel voordelig saldo.

 • Ad Jongenelen in gesprek met inwoners Sint Pancras en Koedijk

  23 oktober 2019

  Ad Jongenelen, dorpswethouder van Sint Pancras en het Langedijker gedeelte van Koedijk, gaat in gesprek met inwoners van Sint Pancras en Koedijk.

 • Digitaal invullen burgerpeiling

  11 oktober 2019

  Via de link op deze pagina is het mogelijk de vragenlijst van de tweejaarlijkse burgerpeiling 'Waar staat je gemeente' digitaal in te vullen.

 • College akkoord nieuwbouw IKC Sint Pancras

  10 oktober 2019

  Het college van Langedijk vraagt de gemeenteraad aanvullend krediet om een Integraal Kindcentrum (IKC) te kunnen realiseren aan de Sperwer in Sint Pancras. In de nieuwe accommodatie worden zowel de leerlingen van de Paus Johannesschool als van de Phoenix ondergebracht. Ook de Kinderopvang Langedijk, die nu gevestigd is aan de Kastanjelaan, verhuist naar de nieuwe accommodatie.

 • Herindelingsontwerp ter inzage

  10 oktober 2019

  De gemeenteraden van Langedijk en Heerhugowaard hebben op 8 oktober ingestemd met het ‘Herindelingsontwerp van gemeenten Langedijk en Heerhugowaard’. Van 9 oktober tot en met 12 december ligt het ontwerp voor een ieder ter inzage.

 • Aanvragen uitkering nu ook online

  09 oktober 2019

  Een uitkering aanvragen bij Halte Werk kan voortaan ook online via haltewerk.nl/uitkeringaanvragen. Een bezoek aan Halte Werk is dus niet altijd meer nodig voor een aanvraag bijstandsuitkering (Participatiewet en IOAW).

 • Nieuwe manier opvragen omgevingsvergunningen

  16 oktober 2019

  Vanaf 15 oktober 2019 is het niet meer mogelijk de papieren omgevingsvergunningen (bouwvergunningen) uit periode 1906 tot oktober 2010 in te zien in het gemeentehuis van Langedijk. U kunt ze vanaf die datum (digitaal) opvragen bij het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA).

 • Meepraten over dementiebeleid

  04 oktober 2019

  Inwoners van Langedijk en Heerhugowaard kunnen meedenken en -praten over het dementiebeleid in beide gemeenten. Op donderdag 7 november is er een startbijeenkomst van 14:30 tot 17:30 in Gewoon Lekker in Heerhugowaard. Aanmelden kan via de website.