Langedijk neemt maatregelen tegen klimaatveranderingen

Het klimaat is aan het veranderen. We krijgen steeds vaker te maken met extreme weersomstandigheden, zoals hittestress, wateroverlast en watertekort. Om in de toekomst minder last te hebben van deze effecten neemt gemeente Langedijk maatregelen, de zogeheten klimaatadaptieve maatregelen.

Aan de Parallelweg in Sint Pancras wordt een start gemaakt met het toekomstbestendig maken van de openbare ruimte door klimaatadaptieve maatregelen toe te passen in de Parallelweg en omgeving.

Aannemingsbedrijf Haarsma Groep voert in opdracht van de gemeente de klimaatadaptieve maatregelen uit in de Parallelweg. Op deze plek in de gemeente was sprake van wateroverlast bij hevige regenval. Doordat de riolering vervangen moest worden, besloot de gemeente ‘werk met werk’ te maken en direct toekomstbestendige maatregelen te nemen. Het gaat om de aanleg van gescheiden riolering, raingardens aan de Mimosalaan en een waterbergende fundering in de Fröbelstraat en Parallelweg, deel Bakkerslaan, deel Stenenlaan.

Wethouder Nils Langedijk: “We zijn blij dat we met dit project in Sint Pancras een innovatieve start kunnen maken met het klimaatadaptief maken van de gemeente. Dit soort maatregelen gaan we in de toekomst ook in andere projecten toepassen. We hebben met elkaar - gemeente en samenleving - een opgave als het gaat om klimaatverandering. Warmte, droogte, langdurige regen of wateroverlast, we krijgen er allemaal mee te maken. Inwoners kunnen in hun tuin en eigen omgeving direct iets doen: tegel eruit, groen erin. Als gemeente hebben we natuurlijk de opdracht om de openbare ruimte toekomstbestendig vorm te geven. Daar wordt in Sint Pancras een start mee gemaakt en daar zijn we trots op!”

Klimaatadaptieve maatregelen

In de Parallelweg en omgeving wordt de riolering vervangen. Het oude stelsel wordt vervangen door een nieuw gescheiden stelstel waarbij er een buis voor (huis)vuilwater en een buis voor regenwater is. Het (huis)vuilwater gaat naar de afvalwaterzuivering en het regenwater wordt geloosd op oppervlaktewater. Het vuilwaterriool en de afvalwaterzuivering worden zo ontlast waardoor er minder kans is op wateroverlast en waterverontreiniging. De groenvoorziening langs de Mimosalaan wordt verlaagd zodat deze groenstrook een waterbergende functie krijgt, de zogenaamde raingardens. De bermen worden circa 15 centimeter verlaagd ten opzichte van het straatpeil. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor waterberging en kan 60 millimeter (regen)water opgevangen worden.

In de waterbergende fundering die geplaatst wordt in de Fröbelstraat en de Parallelweg, deel Bakkerslaantje, deel Stenenlaan, wordt water tijdelijk vastgehouden en geïnfiltreerd in de ondergrond. Een waterbergende fundering bestaat uit minimaal 30 procent holle ruimte tussen het funderingsmateriaal waarin het water opgeslagen kan worden. Op deze manier wordt het riool ontlast en blijft de grondwaterstand op peil. Het is de eerste keer dat een waterbergende fundering toegepast wordt in gemeente Langedijk.

Donderdag 11 november zijn er opnames gemaakt waarin we de klimaatadaptieve oplossingen toelichten. Hiervoor zijn wethouder Nils Langedijk en medewerkers van het bouwteam geïnterviewd. De video is te bekijken op de website van Langedijk Centraal.

Meer informatie

Meer informatie over de werkzaamheden vindt u onder Werk aan de Weg. Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met het klantcontactcentrum via 0226-334433.