Aanwijzing lokale publieke media-instelling

Op 25 juli 2020 eindigt de huidige periode van vijf jaar waarvoor de Stichting Radio Compleet FM door het Commissariaat voor de Media is aangewezen als lokale publieke media-instelling voor de gemeente Langedijk.

Partijen die in aanmerking willen komen voor een aanwijzing (vergunning) in de gemeente Langedijk na 25 juli 2020 dienen hiertoe voor 25 januari 2020 een aanvraag in te dienen bij het Commissariaat voor de Media.

Meer informatie over de procedure is te vinden op de website www.cvdm.nl.

College van B&W gemeente Langedijk