Vakantieregeling gehandicapte kinderen

Deze financiële ondersteuning door de gemeente is bestemd voor de vakantie van een gehandicapt kind dat woont in de gemeente Langedijk en op aanvraagdatum tot bijdrage nog geen 18 jaar is.

Als de vakantiekosten al volledig worden vergoed door specifieke fondsen voor gehandicapte kinderen of wettelijke regelingen, wordt er geen gemeentelijke bijdrage verstrekt. Het budget in de regeling is niet groot: € 600. Per verzoek kan maximaal € 227 worden toegekend. Hierdoor kunnen maximaal zes verzoeken worden gehonoreerd. U kunt het verzoek indienen via een aanvraagformulier. Het aanvraagformulier vakantieregeling voor gehandicapte kinderen kunt u hier downloaden of ophalen bij de receptie in de Binding (Bosgroet 12, 1722 KC Zuid-Scharwoude) op werkdagen van 8.30-17.00 uur. Ook kunt u het formulier aanvragen via administratiejeugdenwmo@gemeentelangedijk.nl. Het formulier dient u (met de benodigde bewijsstukken) vóór 1 september 2019 in te leveren bij de gemeente Langedijk, afdeling Publiekszaken/Wmo, Postbus 15, 1723 ZG Noord-Scharwoude. Voor vragen kunt u contact opnemen met Mevr. N. Beemsterboer of mevr. M. Groen, via (0226) 33 44 33.