Kent u iemand die een lintje verdient?

Iedereen kan iemand anders voorstellen voor een Koninklijke Onderscheiding. Als u iemand hiervoor in aanmerking wilt laten komen, dient u een verzoek in via ons bestuurssecretariaat.

Meer informatie over koninklijke onderscheidingen vindt u op onze website. Vul het voorstelformulier zo volledig mogelijk in en verstuur dit naar het bestuurssecretariaat. Zij bestuderen uw motivatie en kunnen advies uitbrengen. Als het advies positief is, gaat uw voorstel naar de Commissaris van de Koning, het Kapittel voor de Civiele Orden en het desbetreffende ministerie. Vervolgens wordt een voorstel met een ontwerp-koninklijk besluit aan Zijne Majesteit de Koning voorgelegd, die uiteindelijk het Koninklijk Besluit tekent.

Vóór 1 juli

Zoals u kunt begrijpen, kost deze werkwijze behoorlijk wat tijd. Daarom is het belangrijk om op tijd in actie te komen. Is het de bedoeling dat de onderscheiding tijdens de ‘lintjesregen’ voor Koningsdag wordt uitgereikt? Dien dan het voorstel voor 1 juli 2020 bij het bestuurssecretariaat in! Voor een Koninklijke Onderscheiding bij een andere, bijzondere gelegenheid moet de aanvraag minstens vijf maanden voor een eventuele uitreiking bij het bestuurssecretariaat ontvangen zijn.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.lintjes.nl of neem contact op met het Bestuurssecretariaat via tel. 0226-334433.