Geef uw mening over de concept-visie Westdijk en Havens

Inwoners van Langedijk en Heerhugowaard en andere belangstellenden worden uitgenodigd om hun reactie op de concept-visie Westdijk en Havens te geven. Deze is openbaar voor reacties van 21 mei tot en met 7 juni. De concept-visie werd gemaakt op basis van een bijeenkomst voor inwoners en belanghebbenden, eerder gemaakte analyses en gevoerde gesprekken.

Recreatieve en cultuurhistorische verbinding

De Westdijk is een belangrijke schakel tussen Langedijk en Heerhugowaard, voor inwoners van beide gemeenten. Maar de Westdijk en Havens vormen nu geen eenheid. Daarmee is het gebied niet klaar voor de toekomst. Met de concept-visie zijn de gemeenten een grote stap dichterbij om van het geografische hart van de nieuwe gemeente Dijk en Waard een nog aantrekkelijker ontmoetingsgebied te maken. Het water, de Westdijk en de havens vormen de recreatieve en cultuurhistorische verbinding tussen het dorpslint van Langedijk en het Stationsgebied, als startpunt om het buitenleven te beleven.

Wethouder Annette Groot van gemeente Heerhugowaard: “Met de ontwikkeling van een nieuw woongebied in het Stationsgebied en het Stadshart, maar ook in het dorpslint van Langedijk, komen steeds meer mensen genieten van het water en de omgeving van Westdijk. Een gebied waar onze inwoners en bezoekers van onze mooie gemeenten in de toekomst graag komen om te wandelen, te fietsen, te varen of een ijsje te eten.”

Een gebied van en voor iedereen

De concept-visie gaat over het gebied tussen fietsbrug De Krul en de haven in Broek op Langedijk. Uitgangspunt hiervan is dat het een gebied van en voor iedereen wordt. Daarom is aan inwoners en belanghebbenden gevraagd wat zij belangrijk vinden. Zo is er een toenemende vraag naar recreatiemogelijkheden. In Westdijk en omgeving kan de ruimte beter benut worden voor recreëren. Daarnaast is er behoefte aan een doorgaande fiets- en wandelroute en meer plekken om te water te gaan. Om het gebied in balans te houden, komen er plekken waar wat meer reuring is, maar zijn er ook plekken waar het juist rustig blijft.

Wethouder Nils Langedijk van gemeente Langedijk: “De Westdijk sluit aan op het authentieke dorpslint in Broek op Langedijk, het havengebied en de sluis. Het kan de toegang zijn tot een dagje uit, varen in het landschapsgebied Oosterdel en een bezoek aan Museum BroekerVeiling. De recreatieve functies zijn er al, met deze visie willen we ze op elkaar laten aansluiten zodat ze elkaar versterken.”

Geef uw mening

U kunt tot met 7 juni reageren op de concept-visie door een korte vragenlijst in te vullen. Wat vindt u een goed idee, wat zou u anders willen zien, of mist u misschien nog iets? Op de projectpagina Westdijk vindt u een filmpje over de concept-visie, het volledige visiedocument en de vragenlijst.

Alle reacties worden verwerkt en samen met het visiedocument aangeboden aan de colleges en gemeenteraden van Langedijk en Heerhugowaard. Voor de zomer wordt het visiedocument besproken en naar verwachting wordt na de zomer een besluit genomen over de concept-visie.