Tekent uw organisatie mee in het lokaal sportakkoord?

Gemeente Langedijk vraagt aan organisaties om samen met de gemeente het lokaal sportakkoord te ondertekenen. Het ondertekenmoment is op maandag 30 maart om 19.30 uur in Het Huis van de Gemeente De Binding in Zuid-Scharwoude.

In januari heeft gemeente Langedijk samen met verschillende (sport)verenigingen, zorg- en welzijnsorganisaties en de inwoners nagedacht over de inhoud van het lokaal akkoord. Nu vraagt de gemeente aan organisaties om samen met de gemeente de volgende stap te zetten door het ondertekenen ervan. Met het lokaal sportakkoord wil de gemeente de krachten, kennis en ervaringen bundelen om sport en bewegen nog beter te faciliteren voor de inwoners van gemeente Langedijk. Doel is dat iedereen in Langedijk een leven lang kan sporten en bewegen. Door het ondertekenen ervan spreken de deelnemende organisaties de intentie uit om zich de komende periode (2020-2021) in te spannen, ieder voor zich en gezamenlijk. Dit om de inwoners van gemeente Langedijk fit, vitaal en gezond te houden. Doel is dat de ondertekenaars van het lokaal sportakkoord de speerpunten die in januari zijn vastgesteld verder uitwerken in werkgroepen. Overigens bent u ook van harte welkom om de avond bij te wonen als u niet bij een werkgroep wilt aansluiten of het lokaal sportakkoord niet ondertekent.

Gemeente Langedijk verzond 3 maart aan verenigingen en zorg- en welzijnsinstellingen een uitnodiging voor deze bijeenkomst op 30 maart. Heeft uw organisatie geen uitnodiging ontvangen? U kunt zich tot 23 maart aanmelden.

Aanmelden

Wilt u als deelnemer uw logo op het tekenbord laten zien? Stuur dan uiterlijk 16 maart het logo van uw organisatie naar sportmakelaar Denice van Appeldoorn. Geef daarbij de naam van de persoon die namens uw organisatie tekent (voor- en achternaam en functie). Na 16 maart kunnen we niet garanderen dat uw logo op het tekenbord meegenomen wordt.