Studio Louter overhandigt toekomstvisie Museum BroekerVeiling

Op woensdag 24 maart heeft Studio Louter de toekomstvisie voor Museum BroekerVeiling overhandigd aan Ron Karels, directeur van het museum, en wethouder Nils Langedijk. “We hebben dit proces gefaciliteerd om te komen tot een toekomstbestendig museum”, vertelt Nils Langedijk. “Ik ben dan ook zeer benieuwd naar de visie en de mogelijkheden die Studio Louter ziet voor deze stap. Zeker in deze tijd, waarin de cultuursector onder druk staat.” Het visiedocument wordt voor de zomervakantie besproken met de gemeenteraad.

Museum BroekerVeiling heeft potentie om een uniek museum met aantrekkingskracht te worden. Een plek waar de cultuur-historische waarden en een inspirerend groen(te)verhaal tot leven komen. De nieuwe visie gaat in een notendop over verbinding met de lokale gemeenschap van Langedijk en het Rijk der Duizend Eilanden, het groene hart in de nieuwe gemeente Dijk en Waard.

Innovatieve tuinbouw

Studio Louter werkte in opdracht van de gemeente aan de toekomstvisie. Sjoerd van der Linde: “Wij ontwerpen onvergetelijke ervaringen voor bezoekers van musea, want wat je voelt, blijft je bij.” Studio Louter werkte samen met stedenbouwkundig bureau MUST en Maarten de Wolff, die ervaring heeft met herbestemming van industrieel en cultureel erfgoed. “Nederland heeft al eeuwenlang de meest innovatieve tuinbouw ter wereld”, vertelt Sjoerd. “De BroekerVeiling is het centrum van de groentetuin van Holland. Al varend beleef je het verhaal van de groenteteelt op de eilanden en het verhandelen in de BroekerVeiling”.

Aandacht voor lokale gemeenschap

In september 2020 ging Studio Louter in gesprek het museum, ondernemers, maatschappelijke organisaties en inwoners. Daarnaast zijn er partners aangehaakt, zoals Provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Staatsbosbeheer, Stichting Veldzorg en Stichting Toeristische Promotie Langedijk.

Tijdens een digitale bijeenkomst eind vorig jaar presenteerde Studio Louter een concept-visie en konden alle geïnteresseerden meepraten. Juliëtte Lindhout: “Met de inbreng van betrokkenen hebben we de visie aangescherpt. Er komt meer aandacht voor educatie en samenwerking met lokale scholen. Het verhaal over de scheepshelling wordt verteld en de historische botencollectie krijgt een plek. Ideeën over tijdelijke tentoonstellingen worden meegenomen en er komt mogelijk een muziekkapel en pluktuin op het buitenplein. Deelnemers uitten zorgen over massale aantallen bezoekers en mogelijke schade aan het Oosterdelgebied door intensievere bevaring. Ons advies is dan ook om daar nadrukkelijk rekening mee te houden.”

'erVAREN'

Met de visie wil het museum de komende jaren een plan uitwerken, in samenwerking met de gemeente, belanghebbenden en omwonenden. Directeur Ron Karels: “We praten al jaren over de toekomstplannen voor het museum. Met deze visie gaan we terug naar onze roots: tuinders die aardappelen, groente en uien verbouwden en veilden. Dàt verhaal willen we blijven vertellen. De museale en historische waarde komt beter tot zijn recht met deze visie. Hierdoor wordt het museum aantrekkelijk voor verschillende doelgroepen. In een bootje, maar ook lopend of met een groep kun je het museum ‘erVAREN’. En bovendien is het niet onze visie om alleen bezoekers te trekken. We willen een deel van het museum openstellen voor bewoners en bedrijven, gratis toegankelijk voor iedereen.”

Passend vervolg

Nils Langedijk neemt de toekomstvisie in ontvangst voor het college: “Met ieders inbreng en de deskundigheid van Studio Louter is er een visie gemaakt. Het college zal dit rapport met veel interesse lezen. We zijn benieuwd hoe er invulling is gegeven aan de opdracht en wat een passend vervolg kan zijn. We zullen overwegen welke stappen er nodig zijn om tot een toekomstbestendig museum te komen.”

Naar verwachting besluit de gemeenteraad kort voor de zomervakantie over de visie. Bij het visierapport is een plan van aanpak voor de komende jaren toegevoegd, en een voorlopige financiële verkenning.

Rapport Studio Louter toekomstvisie Museum BroekerVeiling

Op de foto van links naar rechts: Sjoerd van der Linde (Studio Louter), wethouder Nils Langedijk, Ron Karels (directeur Museum BroekerVeiling) en Juliëtte Lindhout (Studio Louter)