Maaien van gazons, bermen en taluds

Gemeente Langedijk startte 15 maart met het maaien van gazons zowel binnen als buiten de bebouwde kom. Half april start het maaien van bermen en taluds, zowel binnen als buiten de bebouwde kom.

De gemeente beheert 9.500 are bermen en 27,9 kilometer greppels. Dit gebeurt op basis van natuurlijk beheer, zonder chemische middelen en kunstmeststoffen. Bij het maaien wordt rekening gehouden met insecten, vlinders en de ontwikkeling van bloemen. Daarom maait de gemeente de bermen slechts één tot twee keer per jaar. Sommige bermen of delen ervan worden niet gemaaid, bijvoorbeeld rondom bomen of palen en op plekken waar veel bloemen groeien. Dit is nodig omdat insecten hier voedsel vinden en gelegenheid om te schuilen. Daarnaast bezoeken vlinders de bloemen om nectar en stuifmeel te halen. Daarom is het goed om niet alle bermen tegelijkertijd te maaien.

Verwijder obstakels van de oevers

Om het gras en de openbare oevers in Langedijk netjes en zonder moeilijkheden te kunnen maaien, vragen wij u vriendelijk om uw boot weer in het water te leggen of ergens anders te stallen. Wilt u ook andere obstakels weghalen, zoals surfplanken, palen, kettingen, touwen, afvalbakken en vlotten? Versperringen in het gras kunnen leiden tot schade aan bosmaaiers of grasmaaiers, evenals kale plekken in het gras. Staat uw aanhangwagen (met of zonder kenteken) langs de waterkant, wilt u die dan wegzetten? De gemeente ziet zich gedwongen aanhangwagens te verwijderen als de eigenaren dat niet zelf doen. Tot slot vragen wij u of u zelf gezonden bootjes boven water wilt halen en verwijderen. Voor vragen kunt u terecht bij de afdeling Openbare Werken van de gemeente. Bel het Klantcontactcentrum via 0226 - 334433.