Gemeente Langedijk lanceert initiatievencampagne

De gemeenteraad heeft op woensdag 24 maart ingestemd met de start van een initiatievencampagne. Vanaf 1 april kunnen inwoners ideeën aandragen die de gemeenschap vooruit helpen. Dat geldt ook voor ondernemers, verenigingen of leden van organisaties met een maatschappelijk oogmerk. Voor de campagne is in totaal €75.000 beschikbaar. Door te stemmen bepalen inwoners vervolgens welke ideeën worden uitgevoerd. Deze worden op 1 juli bekendgemaakt.

“Heeft u een idee om bijvoorbeeld ontmoeting te stimuleren, duurzaamheid te vergroten of de omgeving te vergroenen? Doe dan vooral mee”, aldus wethouder Nils Langedijk. Het aandragen van initiatieven kan vanaf donderdag 1 april, bij voorkeur via de website. Schriftelijk is echter ook mogelijk.

Ruimte bieden aan ideeën

De campagne is bedoeld om inwoners te helpen hun ideeën te realiseren. In de aanloop van een idee naar een uitvoerbaar plan is in deze opzet de stem van anderen helpend en bepalend. Op deze manier werken de dorpen aan het realiseren van wat voor hen belangrijk is, samen en met ondersteuning van de gemeente.

Wel zijn er een aantal voorwaarden waar een initiatief aan moet voldoen. Het initiatief moet betrekking hebben op het grondgebied van de gemeente Langedijk. Ook moet het worden gesteund door meerdere bewoners of ondernemers uit de gemeente. Het initiatief dient dit jaar of in 2022 te worden uitgevoerd.

Twee stemronden en haalbaarheidstoets

Voordat het budget onder verschillende initiatieven wordt verdeeld, zijn er een aantal stappen te ondernemen. Want nadat alle ideeën tussen 1 en 30 april zijn aangedragen, volgt een eerste stemronde. De 50 ideeën met de meeste stemmen gaan door naar de haalbaarheidstoets. De gemeente kijkt tussen 18 mei en 15 juni samen met burgerwaarnemers naar de haalbaarheid van de plannen. Zo nodig kan een idee worden bijgestuurd, of mogelijk valt het af. Daarna volgt de tweede stemronde, tussen 18 en 30 juni. Op 1 juli wordt bekend gemaakt hoe het budget wordt verdeeld.

Ondersteuning

Het indienen van een idee kan bij voorkeur via de website. Hier wordt u via een makkelijk portaal door de procedure geleid. De gemeent biedt ondersteuning voor initiatiefnemers die hier hulp bij nodig hebben, of bij het maken van een plan. Medewerkers van het initiatieventeam staan klaar om bij te springen. Vanaf 1 april kunt u hen telefonisch bereiken via 0226 - 334433, of per e-mail via initiatieven@gemeentelangedijk.nl.

Lees meer over de initiatievencampagne