Actuele aantal coronagevallen in Noord-Holland

Voor de actuele stand van zaken rondom besmettingen in Langedijk verwijzen wij naar de website van het RIVM. Daar wordt dagelijks het aantal besmettingen per gemeente geactualiseerd.

In de gemeente Langedijk zijn besmettingen met het coronavirus vastgesteld. GGD Hollands Noorden heeft zicht op de situatie, brengt de contacten van deze patiënten in kaart voor contactonderzoek en houdt de ontwikkelingen scherp in de gaten.

Bekijk de coronavirus kaart van Nederland. Per gemeente staat het aantal coronavirus-meldingen aangegeven.

Wat houdt contactonderzoek in?

Om te voorkomen dat de ziekte zich verder in Nederland verspreidt, brengen het RIVM en de GGD in kaart wie er nauw contact heeft gehad met de besmette persoon. Deze personen (die contacten worden genoemd) worden de komende periode gemonitord. We vragen hen om twee keer per dag hun temperatuur op te nemen en dit te melden aan de GGD. Ook moeten zij het melden als ze andere klachten hebben. Door deze maatregelen verkleinen we de kans dat de ziekte zich in onze regio verder kan verspreiden.

Isolatie of quarantaine: hoe zit het ook alweer?

Isolatie is niet hetzelfde als quarantaine. Beide maatregelen zijn bedoeld om te voorkomen dat het coronavirus wordt verspreid, maar er is één belangrijk verschil. Personen die ziek zijn, worden in isolatie gehouden. Afhankelijk van de ziekteverschijnselen en de besmettelijkheid worden ziektedragers thuis of in een ziekenhuis behandeld.

Personen die niet ziek zijn, maar wel in contact zijn geweest met een patiënt met het coronavirus worden in quarantaine geplaatst. Zij zijn niet besmettelijk, maar worden uit voorzorg in quarantaine gehouden tot de incubatietijd van twee weken is verstreken. Als ze in die periode niet ziek worden, wordt de quarantaine opgeheven. De quarantaine kan thuis, maar wanneer dat niet mogelijk is wordt gebruik gemaakt van een centrale quarantainelocatie.

Meer informatie

Op de pagina Heeft u vragen over het Coronavirus? vindt u meer informatie over het Coronavirus, de maatregelen en het landelijke informatienummer.