Maart

 • Gemeentehuis en afvalbrengstation gesloten op Tweede Paasdag

  06 april 2021

  Het gemeentehuis is op Tweede Paasdag, 5 april, gesloten. De gemeentewerf is die dag ook dicht. Op Goede Vrijdag, 2 april, is het gemeentehuis geopend tot 18.00 uur.

 • Resultaten verkeersonderzoek Sint Pancras overhandigd aan college Langedijk

  29 maart 2021

  Ingenieursbureau Sweco heeft namens het dorp Sint Pancras op maandag 29 maart het definitieve rapport over de verkeersstructuur in Sint Pancras aan wethouder Nils Langedijk overhandigd. Het rapport geeft advies over een veilige en toekomstbestendige hoofdverkeersstructuur.

 • Studio Louter overhandigt toekomstvisie Museum BroekerVeiling

  22 maart 2021

  Op woensdag 24 maart heeft Studio Louter de toekomstvisie voor Museum BroekerVeiling overhandigd aan Ron Karels, directeur van het museum, en wethouder Nils Langedijk. “We hebben dit proces gefaciliteerd om te komen tot een toekomstbestendig museum”, vertelt Nils Langedijk. “Ik ben dan ook zeer benieuwd naar de visie en de mogelijkheden die Studio Louter ziet voor deze stap. Zeker in deze tijd, waarin de cultuursector onder druk staat.” Het visiedocument wordt voor de zomervakantie besproken met de gemeenteraad.

 • Jongeren positief over komst windmolens en zonnevelden

  22 maart 2021

  Voorzitter Damian Schenk en penningmeester Jitse Korver van de Jeugdraad Dijk en Waard overhandigden woensdag 10 maart de uitslagen van het onderzoek van de jeugdraad naar het draagvlak onder jongeren voor de Regionale Energie Strategie(RES)-zoekgebieden aan wethouder duurzaamheid Nils Langedijk. Uit de resultaten van de enquête blijkt dat jongeren overwegend positief staan tegenover de inzet van duurzame energie als windmolens en zonnevelden in Langedijk en Heerhugowaard.

 • Gemeente Langedijk lanceert initiatievencampagne

  22 maart 2021

  De gemeenteraad heeft op woensdag 24 maart ingestemd met de start van een initiatievencampagne. Vanaf 1 april kunnen inwoners ideeën aandragen die de gemeenschap vooruit helpen. Dat geldt ook voor ondernemers, verenigingen of leden van organisaties met een maatschappelijk oogmerk. Voor de campagne is in totaal €75.000 beschikbaar. Door te stemmen bepalen inwoners vervolgens welke ideeën worden uitgevoerd. Deze worden op 1 juli bekendgemaakt.

 • Vaarregels garanderen vaarplezier voor iedereen

  15 maart 2021

  Het voorjaar staat weer voor de deur. Dat betekent dat het vaarseizoen binnenkort weer van start gaat. Om dit voor mens, dier en natuur zo prettig mogelijk te maken, zijn er een aantal vaarregels. Politie en gemeente zien ook dit jaar weer toe op de naleving hiervan. Maar wat zijn de regels precies?

 • Vroegstemmen in Langedijk op twee locaties

  16 maart 2021

  Kiezers die door het coronavirus tot een risicogroep behoren, kunnen op maandag 15 en dinsdag 16 maart vervroegd hun stem uitbrengen.

 • Volgende stap in ontwikkeling Stationsgebied Dijk en Waard

  17 maart 2021

  Het stationsgebied Dijk en Waard is volop in beweging en vormt een belangrijke schakel tussen stad, dorp en regio. De hoge ambities voor het gebied zijn eerder al vastgelegd in het Masterplan Stationsgebied Dijk en Waard. Op dinsdag 30 maart is er voor geïnteresseerden een online bijeenkomst over de manier waarop de ambities juridisch planologische geborgd gaan worden in het Programma Stationsgebied Dijk en Waard. Ook de uitgangspunten voor het uiteindelijke bestemmingsplan en de milieurapportage komen hier aan bod.

 • TONK: extra tegemoetkoming voor inwoners met inkomensdaling

  17 maart 2021

  Wie weinig inkomen heeft door de coronamaatregelen en daardoor moeite heeft zijn of haar huur of hypotheek te betalen, kan mogelijk gebruik maken van de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). De TONK-uitkering is een vorm van bijzondere bijstand en aan te vragen bij Halte Werk.