Wat vindt u van het verkeer in Langedijk?

Hoe ervaren inwoners van Langedijk en Heerhugowaard de verkeerssituatie lopend of fietsend naar hun werk of sportclub? Hoe kunnen in hun ogen de twee gemeenten fietsroutes, parkeervoorzieningen en wegen verbeteren en vooral ook waar, wat en waarom? Vul de enquête in en geef uw mening!

Vul de enquête in

De gemeenten willen de uitkomsten van de enquête gebruiken om een veilige en gezonde woon-en leefomgeving te creëren voor iedereen. Als ervaringsdeskundigen in het verkeer bezitten de inwoners essentiële informatie over hun buurten en de dagelijkse routes die zij afleggen. Doel is om breder te onderzoeken hoe verkeer en vervoer zich ontwikkelt om in te kunnen spelen op de veranderende samenleving. De uitkomsten worden vastgelegd in een mobiliteitsprogramma. Dat versterkt de goede samenwerking tussen de gemeenten.

We pakken het samen op

Wethouder Monique Stam van gemeente Heerhugowaard: “Er is steeds meer besef dat mobiliteit duurzamer moet en kan. Denk aan de opkomst van elektrische auto’s, deelauto’s, snelle fietsroutes en toename van het openbaar vervoer. Het is nu de vraag aan onze inwoners welke bedreigingen en kansen zij zien voor de toekomst.” Wethouder Nils Langedijk van gemeente Langedijk: “Ik vind het belangrijk te weten hoe inwoners van Langedijk en Heerhugowaard hun deelname aan het verkeer ervaren en wil hier graag op inspelen om te komen tot verbetering. Dit past in de visie dat we luisteren naar de wensen en ideeën van inwoners.”

Inzenden tot uiterlijk 10 juli

Inwoners kunnen hun mening geven door een korte vragenlijst via internet in te vullen en te verzenden. Dat kan tot uiterlijk vrijdag 10 juli. De vragenlijst is te vinden op www.gemeentelangedijk.nl/verkeersonderzoek. De anonimiteit van de inwoners die de vragenlijst invullen is gegarandeerd: er wordt vertrouwelijk met uw gegevens omgegaan. Inwoners van Langedijk met vragen over de enquête kunnen dit laten weten via het e-mailadres post@heerhugowaard.nl.