Fusie Langedijk en Heerhugowaard stap verder na steun provincie

Gedeputeerde Staten van Provincie Noord-Holland namen op 30 juni het besluit om het herindelingsadvies gemeente Langedijk en Heerhugowaard met een ondersteunende zienswijze aan te bieden aan de minister van BZK. Hiermee is de fusie van beide gemeenten een stap dichterbij. De gemeenten zijn blij met het besluit van de provincie. Het bevestigt voor hen dat de fusie een goede, toekomstbestendige zet is en dat de procedure goed doorlopen is.

De zienswijze is als concept op 15 juni besproken door de Statencommissie Economie, Financiën en Bestuur. Het leidde niet tot aanpassingen van de zienswijze. 

Dorps karakter en stedelijke allure

Beide gemeenten zijn blij met het besluit van de provincie. Burgemeester Kompier van Langedijk: “We zijn blij met de positieve zienswijze van de provincie. Wij beschouwen het proces van de herindeling als een intensief én waardevol proces. Samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke ondernemers en iedereen die zich daarbij wil aansluiten werken we aan de gezamenlijke opgave om in de nieuwe gemeente het dorpse karakter van Langedijk te verbinden met de stedelijke allure van Heerhugowaard.”

De toekomst met vertrouwen tegemoet

Een herindeling gaat altijd gepaard met emoties. Dat is alleen maar goed. Het laat zien dat inwoners zeer betrokken zijn bij hun eigen dorp of wijk. Burgemeester Blase: “Natuurlijk heeft Heerhugowaard gezien dat er vanuit Koedijk en Sint Pancras geluiden zijn ontstaan om het anders te zien. Als antwoord daarop kiest de raad van Heerhugowaard unaniem voor gericht kernenbeleid. Samen met de gemeente Langedijk zijn we nu actief in de weer om daar invulling aan te geven. Alle vertrouwen dat dit lukt, al snappen we dat dit niet in een maandje is gebeurd, maar juist lange adem vraagt.”
De beide gemeenten zetten naast kernenbeleid ook grensoverstijgend samenwerken in als uitgangspunt voor de nieuwe gemeente Dijk en Waard. Samen met excellente dienstverlening zorgt het ervoor dat inwoners, ondernemers en organisaties kunnen rekenen op een gemeente die samen met hen de toekomst krachtig en positief tegemoet gaat. 

Wetstraject

Nu de zienswijze is vastgesteld wordt deze aan de minister toegezonden. Daarmee wordt het wetstraject gestart waarmee de fusie op 1 januari 2022 naar verwachting een feit is.