Onderzoek naar lood in de bodem

Provincie Noord-Holland heeft in Langedijk onderzoek gedaan naar lood in de bodem op plekken waar kinderen spelen. Deze onderzoeken vinden plaats in de hele provincie.

Naar aanleiding van een rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft provincie Noord-Holland in het voorjaar in Langedijk onderzoek uitgevoerd naar lood in de bodem op plekken waar kinderen sperlen. Deze onderzoeken vinden plaats in de hele provincie. De provincie heeft de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) gevraagd de uitvoering van de onderzoeken te begeleiden. In Langedijk zijn 67 speelplekken met onbedekte grond onderzocht. Op 66 plekken is de grond van voldoende kwaliteit, op één speelplek zijn beperkt verhoogde gehalten aangetoond.

Op onze website vindt u de uitkomsten van dit onderzoek en de rapporten per onderzochte locatie.